Endosonografie a postprocesing


Autoři: prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 145
Kategorie: Sjezdy

Na sklonku léta 2009 proběhlo IV. sympozium, obětavě uspořádané plzeňskými kolegy a úspěšně navázalo – s obvyklou dvouletou periodicitou na předešlé akce, počínající v roce 2003. Hnací silou uvedených sympozií, která se po mimořádně zdařilém průběhu ustáleně věnují problematice endosonografie, je primář Radiodiagnostického oddělení FN Plzeň-Bory, MUDr. Zdeněk Chudáček, PhD. se skupinou spolupracujících nadšenců. Záštitu nad akcí převzala ředitelka FN Plzeň, děkan LF UK v Plzni a Spolek lékařů ČLS JEP v Plzni.

Tematickou novinkou – a současně obohacením akce, bylo zavzetí širšího okruhu problematiky dodatečného zpracování digitálních obrazů všech vyšetřovacích modalit, i mimo ultrazvuk. Druhou novinkou, vynucenou spíše ekonomickými problémy současnosti, bylo zkrácení sympozia a jeden přednáškový den, jemuž předcházel den instalace technické výstavy. Vlastní přednáškové akce probíhaly zčásti ve dvou paralelních sekcích, což umožnilo dosti širokou paletu námětů: dutina břišní a její orgány, gastrointestinální trakt, hrudník a srdce, plíce, metodiky, novinky, kontroverze a výzkum, cévy, urogenitální systém, sekce radiologických asistentů, která výstižně dokumentovala rostoucí význam jejich práce ve využívání a údržbě nových technologií. Každý z uvedených předmětových bloků zahrnoval řadu dvacetiminutových (i delších) sdělení, kvalitně tematicky vybraných, řazených, dokumentovaných i moderovaných, se vzorným dodržením časových limitů a celkovým sympatickým dojmem svižného a věcného spádu. Řada referátů zasluhuje pro svou přínosnost a zajímavost zvýšenou pozornost a je dostupná ve kvalitně tištěném souboru abstrakt, který každý účastník akce dostal při registraci.

Endosonografická „chudáčkovská“ sympozia nabyla svou koncepcí, přínosem k modernizaci zobrazovacích postupů, dělnou atmosféru a výbornou organizaci velmi rychle vynikající zvuk i v mezinárodním měřítku. Žádné z těchto předností nezůstalo právě skončivší nic dlužno – byť i bylo v letech ekonomické krize, ne svou vinou, poznamenáno sníženou účastí ze zahraničí. Nesporně patří k atraktivním přednostem kouzelné prostředí zámku Kozel a bohaté kulinářské zázemí, nově pak i šťastná volba ubytovací zařízení v plzeňském hotelu Hazuka a jeho snadná dostupnost v rámci promyšlené organizační péče pořadatelů. Přispívají k tomu tradičně i vlastivědné exkurze do pamětihodností města, jeho průmyslových špičkových podniků, i tradičně celkové přátelské ovzduší, v němž se rádi setkávají dávní (i noví) odborní přátelé, kteří vděčně využívají příležitosti ke kontaktu odbornému i společenskému. Nově akce potvrdila výbornou orientaci pořadatelů v trendech problematiky zařazením podstatného podílu metodik postprocesingu, čímž se aktuálně posílilo stále rostoucí povědomí o kvalitách plzeňských, i dalších pracovišť a jejich reprezentantů.

Zdar zakotvených akcí zavazuje k jejich pokračování, a tak bylo prozíravě již nyní stanoveno datum příštího sympozia o endosonografii a postprocesingu na dny 16. a 17. června 2011 – kde jinde než na zámku Kozel. Informace nabízejí už nyní stránky www.endosono.cz.

Pořadatelům, na čele s obětavým kolegou Chudáčkem, i přednášejícím patří náš dík za zdařilou akci, i v českém měřítku ojedinělou.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×