Predikce pooperačních komplikací a optimalizace chirurgické operační techniky


Prediction of postoperative complications and optimization of surgical technique

Background.
Potential benefits and risks of new operation techniques can show up differently in the individual patients. The aim of this pilot study was to verify on the basis of reliable prediction of postoperative complications the possibility to create model for optimization of the operation technique in the cohort of patients operated for rectal carcinoma.

Material and methods.
The study involved patients operated in the course of five years for rectal carcinoma by means of laparoscopic or open technique. The mathematical models of prediction of postoperative complications of individual operative techniques were derived from the Physiological and Operative Severity Score for enUmeration of Mortality and Morbidity scoring system (POSSUM). The reliability of prediction for the given technique was tested and the patients of the cohort were analyzed with regard to the “suitability” of the operation technique used.

Results.
The study involved 91 patients operated using open technique and 67 patients operated laparoscopically with the occurrence of 45% and 39% of the postoperative complications respectively. The statistically relevant variables tested for the occurrence of postoperative complications were the “cardiac symptoms” and “severity of the surgery” for open operations, and “leukocytes” and “severity of the surgery” for the laparoscopic operations. The prediction models based on these variables showed statistically high reliability. The complications in the entire cohort would in case of ideal selection of surgical technique drop by 36%.

Conclusion.
Reliable prediction of the postoperative complications can be potentially effective tool to optimize surgical treatment for an individual patient.

Key words:
POSSUM, postoperative complications, risk factors, prediction, operating technique.


Autoři: Lubomír Martínek 1;  Pavel Jahoda 2;  Igor Guňka 1
Působiště autorů: FN Ostrava, Chirurgická klinika 1;  Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava, Katedra aplikované matematiky 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 125-128
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Potenciální výhody a rizika nových operačních technik se mohou u jednotlivých pacientů projevit rozdílně. Cílem práce bylo na základě spolehlivé predikce pooperačních komplikací ověřit možnost vytvoření modelu pro optimalizaci operační techniky u souboru pacientů operovaných pro karcinom rekta.

Materiál a metody.
Do studie byli zařazeni pacienti operováni v průběhu pěti let pro karcinom konečníku laparoskopickou nebo otevřenou technikou. Matematické modely predikce pooperačních komplikací jednotlivých operačních technik byly odvozeny od skórovacího systému Physiological and Operative Severity Score for enUmeration of Mortality and morbidity (POSSUM). Spolehlivost predikce pro danou techniku byla otestována a pacienti souboru byli analyzováni s ohledem na „vhodnost“ použité operační techniky.

Výsledky.
Do studie bylo zařazeno 91 pacientů operovaných otevřenou technikou a 67 pacientů operovaných laparoskopicky s výskytem 45 %, resp. 39 % pooperačních komplikací. Z testovaných proměnných byly pro vznik pooperačních komplikací statisticky významné „kardiální příznaky“ a „závažnost operačního výkonu “ pro otevřené operace, „leukocyty“ a „závažnost operačního výkonu“ pro laparoskopické výkony. Modely predikce postavené na těchto proměnných vykázaly statisticky vysokou spolehlivost. V celém souboru by při ideální volbě operační techniky komplikace teoreticky poklesly o 36 %.

Závěr.
Spolehlivá predikce pooperačních komplikací může být efektivním nástrojem přizpůsobení chirurgické léčby individuálnímu pacientovi.

Klíčová slova:
POSSUM, pooperační komplikace, rizikové faktory, predikce, operační technika.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

Chirurgická klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

fax: +420 597 375 054, e-mail: lubomir.martinek@fnspo.cz


Zdroje

1. Copeland GP, Jones D, Wakters M. POSSUM: a scoring system for surgical audit. Br J Surg 1991; 78: 356–360.

2. Tekkis PP, Prytherch DR, Kocher HM, et al. Development of a dedicated risk-adjusted scoring system for colorectal surgery (colorectal POSSUM). Br J Surg 2004; 91: 1174–1182.

3. Whiteley MS, Prytherch DR, Higgins B, et al. An evaluation of the POSSUM surgical scoring system. Br J Surg 1996; 83: 812–815.

4. Midwinter MJ, Tytherleigh M, Ashley S. Estimation of mortality and morbidity risk in vascular surgery using POSSUM and the Portsmouth predictor equation. Br J Surg 1999; 86: 471–474.

5. Uddin FJ, Burke D. The use of POSSUM scores for morbidity and mortality in colorectal cancer. Br J Surg 2003; 90 (Suppl. 1): 84.

6. Law WL, Lam CM, Lee YM. Evaluation of outcome of laparoscopic colorectal resection with POSSUM, Portsmouth POSSUM and colorectal POSSUM. Br J Surg 2005; 93: 94–99.

7. Brunelli A, Fianchini A, Xiume F, et al. Evaluation of the POSSUM scoring system in lung surgery. Thorac Cardiovasc Surg 1998; 46: 141–146.

8. Lam CM, Fan ST, Yuen AW, et al. Validation of POSSUM scoring systems for audit of major hepatectomy. Br J Surg 2004; 91: 450–454.

9. Martínek L, Dostalík J, Vávra P, a kol. Implementace skórovacího systému POSSUM pro objektivizaci morbidity laparoskopických operací kolorekta. Rozhl Chir 2008; 87: 26–31.

10. Prytherch DR, Whiteley MS, Higgins B, et al. POSSUM and Portsmouth POSSUM for predicting mortality. Physiological and operative severity score for the enumeration of mortality and morbidity. Br J Surg 1998; 85: 1217–1220.

11. Frasson M, Braga M, Vignali A, Zuliani W, Di Carlo V. Benefits of laparoscopic colorectal resection are more pronounced in elderly patients. Dis Colon Rectum 2008; 51: 296–300.

12. Stocchi L, Nelson H, Young-Fadok TM, Larson DR, Ilstrup DM. Safety and advantages of laparoscopic vs. open colectomy in the elderly: matched-control study. Dis Colon Rectum 2000; 43: 326–332.

13. Person B, Cera SM, Sands DR, Weiss EG, Vernava AM, Nogueras JJ, Wexner SD. Do elderly patients benefit from laparoscopic colorectal surgery? Surg Endosc 2008; 22: 401–405.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se