Vybrané kurzy, stáže a semináře IPVZ – 1. pololetí roku 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 100-102
Kategorie: Zprávy

Kabinet metodiky vzdělávání

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., tel.: 271 019 226, fax: 271 734 822, e-mail: vyuka@ipvz.cz

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví

Určeno pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví.

Program: Aktuální informace k akreditovanému rezidenčnímu řízení a vzdělávacím programům.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000 Kč

18. 3. 2010

Základy české odborné terminologie a znalostí zubního lékařství

Určeno pro zubní lékaře, kteří se připravují na složení aprobační zkoušky (stomatologie), ev. pro další zájemce.

Program: Témata ze stomatochirurgie, konzervační stomatologie, dětské stomatologie, protetiky, ortodoncie a parodontologie s ohledem na požadavky, které jsou kladeny na absolventy studijního programu zubní lékařství.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 7500 Kč

12.–16. 4. 2010

Základy české odborné terminologie a znalostí všeobecného lékařství

Určeno pro lékaře, kteří se připravují na složení aprobační zkoušky, ev. pro další zájemce.

Program: Témata z vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví s ohledem na požadavky kladené na absolventy studijního programu všeobecné lékařství.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 10 500 Kč

22.–28. 3. 2010

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví

Určeno pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví.

Program: Vzdělávání vzdělavatelů – právní minimum. Aktuální informace z MZ, NCONZO a IPVZ.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

16.–17. 6. 2010

Základy české odborné terminologie a znalostí farmacie

Určeno pro farmaceuty, kteří se připravují na složení aprobační zkoušky, ev. pro další zájemce.

Program: Témata z farmakognosie, farmakologie, farmakologické chemie, kontroly léčiv a farmaceutické technologie v rozsahu pro absolventy studijního programu farmacie.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 10000 Kč

29. 3. – 2. 4. 2010

Kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami

Určeno pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty před aprobační zkouškou.

Program: Základy zdravotnické legislativy, legislativa pro farmaceuty, veřejné zdravotnictví.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3000 Kč

6.–7. 4. 2010

Škola veřejného zdravotnictví

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, tel.: 271 019 335, fax: 271 019 284, e-mail: svz@ipvz.cz

Specializační kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul XV. – Závěrečný seminář

Určeno pro posluchače zařazené do specializační přípravy v oboru veřejné zdravotnictví.

Program: Veřejná obhajoba atestačních prací.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1500 Kč

18. 2. 2010

Kurz – Základy zdravotnické legislativy

Určeno pro lékaře a zubní lékaře – uchazeče o složení atestace (povinný kurz).

Program: Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, důchodové a nemocenské pojištění, přehled

zdravotnického práva.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Předpokládaná cena: 1000 Kč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

5. 5. 2010

Kurz – Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

Určeno pro nelékařské obory dle zák. č. 96/2004 Sb. – uchazeče o složení atestace (povinný kurz).

Program: Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, přehled zdravotnického práva, etika jako základ legislativy.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Předpokládaná cena: 1000 Kč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

19. 4. 2010

Kurz – Cizopasní členovci a jimi přenášené nákazy

Určeno pro lékaře i nelékaře a ostatní zájemce, kteří se zabývají danou problematikou.

Program: Ekologie klíšťat a komárů. Nákazy přenášené klíšťaty a komáry v Evropě av ČR. Zdravotnický význam komárů a klíšťáků v městském prostředí. Vliv klimatu na výskyt vektorů nákaz. Nové trendy při stanovení lokalit napadených klíšťaty.

Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1250 Kč

10. 2. 2010

Kurz – Veřejné zdravotnictví pro učitele 294001110 Kurz – Migranti a zdravotní péče v ČR vysokých a vyšších odborných škol

Určeno pro pedagogy, kteří přednášejí témata veřejného zdravotnictví a mají zájem o rozvoj tohoto oboru.

Program: Cílem kurzu je přispět ke sjednocení obsahu výuky předmětů, které se vztahují k sociální medicíně, podpoře zdraví, veřejnému zdravotnictví, zdravotnickým systémům a zdravotnickému managementu na lékařských fakultách, fakultách zdravotně sociálních i na vyšších odborných školách zdravotnického či sociálního zaměření.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

15.–16. 2. 2010

Kurz – Dlouhodobá péče o seniory a otázky lidské důstojnosti

Určeno pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách, kteří se setkávají s náročnou lékařskou, ošetřovatelskou a sociální péčí o nesoběstačné seniory.

Program: Zdravotní, ekonomické, právní a etické aspekty náročné dlouhodobé péče o seniory,

včetně individuálního plánování.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

18. 5. 2010

Katedra všeobecného lékařství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Josef Štolfa, tel.: 271 019 261, fax: 271 019 364, e-mail: duben@ipvz.cz

Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Neodkladná péče u dospělých; kardiologie každodenní praxe; poruchy metabolismu; chronická onemocnění pohybového ústrojí; vybraná kožní, plicní a infekční onemocnění; tyreopatie; léčba bolesti; neodkladná péče v gynekologii a další.

Vedoucí: MUDr. K. Linhart

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5000 Kč

8.–12. 2. 2010

Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 2. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Gynekologie v praxi PL; terapie v graviditě; neodkladná péče v pediatrii; ATB terapie; pracovní lékařství; diabetes mellitus; cestovní medicína; hormonální terapie; problematika demencí a další.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

15.–19. 3. 2010

Specializační kurz v paliativní medicíně

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství (povinný kurz).

Program: Interdisciplinární řešení problematiky paliativní péče. Důraz na léčbu bolesti, včetně invazivních způsobů léčby. Psychický stav pacienta a možnosti sociální péče.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

25.–26. 2. 2010

Seminář kandidátů praktického lékařství

Určeno pro kandidáty – zaměstnance IPVZ v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Přednáška, výuka v malých skupinách, MCQ test a jeho vyhodnocení, workshop na odborné téma, kontrola průběhu specializační přípravy, diferenciálně diagnostická cvičení.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 500 Kč

3. 3. 2010

19. 5. 2010

Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství (povinný kurz).

Program: Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Beran, CSc.

Předpokládaná cena: 3000 Kč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

12.–14. 4. 2010

Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Posudková problematika, tyreopatie, organizační problematika.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč, MUDr. J. Jiskra, Ph.D., MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200 Kč

30. 3. 2010

Kurz – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

Určeno pro všeobecné praktické lékaře a lékaře v přípravě k atestaci v oboru.

Program: Diferenciální diagnostika anémií, demencí, zvracení, venózní insuficience a terapie

bércových vředů.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1000 Kč

11. 3. 2010

Odborný seminář školitelů

Určeno pro všeobecné praktické lékaře – školitele jmenované IPVZ, akreditovaná zdravotnická zařízení pro výuku v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Přednášky školitelů; diskuze o novinkách ve výuce kandidátů a v oboru; prezentace kazuistiky; práce ve workshopech na odborná témata.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 500 Kč

13. 3. 2010

Kurz pro všeobecné praktické lékaře – školitele

Určeno pro všeobecné praktické lékaře.

Program: Pedagogické minimum, specializační příprava po stránce odborné i organizační, sledování kandidáta, posuzování jeho připravenosti. Mikrosemináře pro kandidáty, průběh atestační zkoušky.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2000 Kč

22.–23. 4. 2010

Kurz infekčního lékařství

Určeno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty.

Program: Recidivující projevy herpetických infekcí. Interpretace laboratorních výsledků, sérologie a virologie u herpetických infekcí. Varicella – gravidita, prevence, profylaxe, terapie. Herpes zoster – prevence, vakcinace, management terapie. Postherpetická neuralgie.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1000 Kč

12. 3. 2010

Odborná stáž – Klinická problematika dorostu

Určeno pro dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Komunikace s dospívajícími a psychosociální aspekty onemocnění v adolescenci.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 1000 Kč

8. 2. 2010

Katedra lékařské genetiky

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., tel.: 224 433 503,

fax: 224 433 520,

e-mail: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz 

Kurz – Klinická genetika

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (specializační kurz) a další zájemce o obor.

Program: Aktuální problémy klinické genetiky a genetického poradenství.

Vedoucí: prof. MUDr. P. Goetz, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

2.–3. 3. 2010

Kurz – Psychologie a etika genetického poradenství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci a pro další genetiky se zájmem o tuto problematiku.

Program: Psychologická, etická a legislativní problematika genetického poradenství.

Vedoucí: MUDr. V. Gregor

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

14. 4. 2010

Kurz – Molekulárně genetická diagnostika v klinické praxi

Určeno pro nelékaře v přípravě k atestaci (specializační kurz) a další zájemce o obor.

Program: Molekulárně genetická diagnostika vybraných chorob (klinika, vyšetřovací techniky, interpretace výsledků) a obecné aspekty molekulárně genetické diagnostiky v klinické praxi.

Vedoucí: prof. MUDr. M. Macek, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

20. 5. 2010

Specializační odborná stáž v klinické cytogenetice

Určeno pro nelékaře pracující v cytogenetických laboratořích a další zájemce o obor.

Program: Problematika prenatální i postnatální cytogenetiky a onkogenetiky.

Školitel: prof. Ing. K. Michalová, DrSc.

Místo konání: Praha 2, U Nemocnice 1, Centrum nádorové cytogenetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč

19.–23. 4. 2010

Specializační odborná stáž v lékařské genetice

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (povinná specializační stáž) a další zájemce o obor.

Program: Činnost genetických ambulancí a spolupracujících laboratoří.

Školitel: MUDr. V. Gregor

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800, oddělení lékařské genetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč

10.–14. 5. 2010

Odborná stáž v molekulární genetice

Určeno pro vysokoškoláky pracující v molekulárně genetických laboratořích a další zájemce o obor.

Program: Struktura a exprese lidské genetické informace. Mutace a polymorfismy DNA. Základní metody molekulární genetiky. Real-time kvantitativní PCR. Detekce mutací metodou MLPA. Metody diagnostiky trinukleotidových chorob. Sekvenování DNA. DNA-čipové technologie. Metodické přístupy na pomezí molekulární genetiky a cytogenetiky. Možnosti počítačů a internetu v genetice člověka. Přímá a nepřímá DNA diagnostika. Molekulární genetika nádorových onemocnění. Molekulární genetika v reprodukční medicíně. Diagnostika vybraných monogenních dědičných chorob (cystická fibróza, Dunchennova muskulární dystrofie, syndromu fragilního chromozomu X, aj.) Příprava na praktickou a teoretickou část atestační zkoušky.

Školitel: prof. MUDr. M. Macek, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra lékařské genetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč

8.–12. 3. 2010

Subkatedra geriatrie

VFN, Londýnská 15, 120 00 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., tel.: 225 374 111, fax: 222 514 294, e-mail: eva.topinkova@vfn.cz

Specializační kurz – Základy klinické a sociální gerontologie – MODUL I. 

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.

Program: Zvláštnosti chorob ve vyšším věku, geriatrické syndromy, obecné zásady farmakoterapie a rehabilitace, funkční hodnocení, sociální a demografické aspekty.

Vedoucí: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 2000 Kč

23.–24. 3. 2010

Specializační odborná stáž v geriatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie na jaře 2010.

Program: Metodika prezentace vědeckého a odborného sdělení, témata atestačních prací a jejich zpracování, diskuze k vybraným tématům.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 1000 Kč

23. 2. 2010

Specializační odborná stáž na geriatrické klinice

Určeno pro lékaře zařazené do oboru geriatrie.

Program: Práce na lůžkovém oddělení a ambulanci, běžné diagnostické metody a léčebné postupy u geriatrických pacientů.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 14 000 Kč

1.–26. 2. 2010

3.–28. 5. 2010

Lze domluvit i jiné termíny a individuální délku stáží.

Specializační odborná stáž v gerontopsychiatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.

Program: Diagnostické metody v gerontopsychiatrii, specifika léčby psychofarmaky ve stáří, psychoterapie, forenzní problematika.

Školitel: MUDr. J. Konrád

Místo konání: Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Psychiatrická léčebna

Předpokládaná cena: 10 000 Kč

12.–23. 4. 2010

Odborná stáž – Funkční geriatrické vyšetření

Určeno pro lékaře pracující v geriatrii, vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení.

Program: Metody komplexního hodnocení zdravotního stavu a zdravotního postižení, klasifikace postižení a nejčastější rizikové faktory dysability, ztráta soběstačnosti a její kompenzace, rehabilitační potenciál.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 2000 Kč

27.–28. 4. 2010

Odborná stáž – Klinická farmakologie vyššího věku

Určeno pro lékaře všech oborů a klinické farmakology.

Program: Farmakologie v geriatrii, farmakoepidemiologie, farmakokinetika + farmakodynamika, lékové interakce, nežádoucí účinky léků, práce na odděleních, modelové kazuistiky. Každý účastník stáže si připraví vlastní kazuistiku ze svého pracoviště s tématem diabetes mellitus.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.,

PharmDr. D. Fialová, Ph.D.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 3000 Kč

11.–13. 5. 2010


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se