Vybrané kurzy, stáže a semináře IPVZ – 1. pololetí roku 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 100-102
Kategorie: Zprávy

Kabinet metodiky vzdělávání

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., tel.: 271 019 226, fax: 271 734 822, e-mail: vyuka@ipvz.cz

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví

Určeno pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví.

Program: Aktuální informace k akreditovanému rezidenčnímu řízení a vzdělávacím programům.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000 Kč

18. 3. 2010

Základy české odborné terminologie a znalostí zubního lékařství

Určeno pro zubní lékaře, kteří se připravují na složení aprobační zkoušky (stomatologie), ev. pro další zájemce.

Program: Témata ze stomatochirurgie, konzervační stomatologie, dětské stomatologie, protetiky, ortodoncie a parodontologie s ohledem na požadavky, které jsou kladeny na absolventy studijního programu zubní lékařství.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 7500 Kč

12.–16. 4. 2010

Základy české odborné terminologie a znalostí všeobecného lékařství

Určeno pro lékaře, kteří se připravují na složení aprobační zkoušky, ev. pro další zájemce.

Program: Témata z vnitřního lékařství, chirurgie, pediatrie, gynekologie a porodnictví s ohledem na požadavky kladené na absolventy studijního programu všeobecné lékařství.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 10 500 Kč

22.–28. 3. 2010

Konference – Vzdělávání ve zdravotnictví

Určeno pro pracovníky zabývající se organizací vzdělávání ve zdravotnictví.

Program: Vzdělávání vzdělavatelů – právní minimum. Aktuální informace z MZ, NCONZO a IPVZ.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

16.–17. 6. 2010

Základy české odborné terminologie a znalostí farmacie

Určeno pro farmaceuty, kteří se připravují na složení aprobační zkoušky, ev. pro další zájemce.

Program: Témata z farmakognosie, farmakologie, farmakologické chemie, kontroly léčiv a farmaceutické technologie v rozsahu pro absolventy studijního programu farmacie.

Vedoucí: PhDr. J. Krejčíková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 10000 Kč

29. 3. – 2. 4. 2010

Kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami

Určeno pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty před aprobační zkouškou.

Program: Základy zdravotnické legislativy, legislativa pro farmaceuty, veřejné zdravotnictví.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 3000 Kč

6.–7. 4. 2010

Škola veřejného zdravotnictví

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, tel.: 271 019 335, fax: 271 019 284, e-mail: svz@ipvz.cz

Specializační kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul XV. – Závěrečný seminář

Určeno pro posluchače zařazené do specializační přípravy v oboru veřejné zdravotnictví.

Program: Veřejná obhajoba atestačních prací.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1500 Kč

18. 2. 2010

Kurz – Základy zdravotnické legislativy

Určeno pro lékaře a zubní lékaře – uchazeče o složení atestace (povinný kurz).

Program: Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, důchodové a nemocenské pojištění, přehled

zdravotnického práva.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Předpokládaná cena: 1000 Kč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

5. 5. 2010

Kurz – Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

Určeno pro nelékařské obory dle zák. č. 96/2004 Sb. – uchazeče o složení atestace (povinný kurz).

Program: Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, přehled zdravotnického práva, etika jako základ legislativy.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Předpokládaná cena: 1000 Kč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

19. 4. 2010

Kurz – Cizopasní členovci a jimi přenášené nákazy

Určeno pro lékaře i nelékaře a ostatní zájemce, kteří se zabývají danou problematikou.

Program: Ekologie klíšťat a komárů. Nákazy přenášené klíšťaty a komáry v Evropě av ČR. Zdravotnický význam komárů a klíšťáků v městském prostředí. Vliv klimatu na výskyt vektorů nákaz. Nové trendy při stanovení lokalit napadených klíšťaty.

Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1250 Kč

10. 2. 2010

Kurz – Veřejné zdravotnictví pro učitele 294001110 Kurz – Migranti a zdravotní péče v ČR vysokých a vyšších odborných škol

Určeno pro pedagogy, kteří přednášejí témata veřejného zdravotnictví a mají zájem o rozvoj tohoto oboru.

Program: Cílem kurzu je přispět ke sjednocení obsahu výuky předmětů, které se vztahují k sociální medicíně, podpoře zdraví, veřejnému zdravotnictví, zdravotnickým systémům a zdravotnickému managementu na lékařských fakultách, fakultách zdravotně sociálních i na vyšších odborných školách zdravotnického či sociálního zaměření.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

15.–16. 2. 2010

Kurz – Dlouhodobá péče o seniory a otázky lidské důstojnosti

Určeno pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách, kteří se setkávají s náročnou lékařskou, ošetřovatelskou a sociální péčí o nesoběstačné seniory.

Program: Zdravotní, ekonomické, právní a etické aspekty náročné dlouhodobé péče o seniory,

včetně individuálního plánování.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

18. 5. 2010

Katedra všeobecného lékařství

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Josef Štolfa, tel.: 271 019 261, fax: 271 019 364, e-mail: duben@ipvz.cz

Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 1. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Neodkladná péče u dospělých; kardiologie každodenní praxe; poruchy metabolismu; chronická onemocnění pohybového ústrojí; vybraná kožní, plicní a infekční onemocnění; tyreopatie; léčba bolesti; neodkladná péče v gynekologii a další.

Vedoucí: MUDr. K. Linhart

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 5000 Kč

8.–12. 2. 2010

Specializační kurz – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství – 2. část

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Gynekologie v praxi PL; terapie v graviditě; neodkladná péče v pediatrii; ATB terapie; pracovní lékařství; diabetes mellitus; cestovní medicína; hormonální terapie; problematika demencí a další.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 5000 Kč

15.–19. 3. 2010

Specializační kurz v paliativní medicíně

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci ze všeobecného praktického lékařství (povinný kurz).

Program: Interdisciplinární řešení problematiky paliativní péče. Důraz na léčbu bolesti, včetně invazivních způsobů léčby. Psychický stav pacienta a možnosti sociální péče.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

25.–26. 2. 2010

Seminář kandidátů praktického lékařství

Určeno pro kandidáty – zaměstnance IPVZ v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Přednáška, výuka v malých skupinách, MCQ test a jeho vyhodnocení, workshop na odborné téma, kontrola průběhu specializační přípravy, diferenciálně diagnostická cvičení.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 500 Kč

3. 3. 2010

19. 5. 2010

Specializační kurz – Psychoterapie pro všeobecné praktické lékaře

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství (povinný kurz).

Program: Psychoterapie v praxi všeobecného praktického lékaře. Psychoterapie neuróz a funkčních sexuálních poruch. Rozbor psychologicky komplikovaných situací v praxi lékaře a jejich zvládání.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Beran, CSc.

Předpokládaná cena: 3000 Kč

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

12.–14. 4. 2010

Specializační kurz – Novinky ve všeobecném praktickém lékařství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Posudková problematika, tyreopatie, organizační problematika.

Vedoucí: MUDr. J. Boháč, MUDr. J. Jiskra, Ph.D., MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1200 Kč

30. 3. 2010

Kurz – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře

Určeno pro všeobecné praktické lékaře a lékaře v přípravě k atestaci v oboru.

Program: Diferenciální diagnostika anémií, demencí, zvracení, venózní insuficience a terapie

bércových vředů.

Vedoucí: MUDr. M. Mrnková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1000 Kč

11. 3. 2010

Odborný seminář školitelů

Určeno pro všeobecné praktické lékaře – školitele jmenované IPVZ, akreditovaná zdravotnická zařízení pro výuku v oboru všeobecné praktické lékařství.

Program: Přednášky školitelů; diskuze o novinkách ve výuce kandidátů a v oboru; prezentace kazuistiky; práce ve workshopech na odborná témata.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 500 Kč

13. 3. 2010

Kurz pro všeobecné praktické lékaře – školitele

Určeno pro všeobecné praktické lékaře.

Program: Pedagogické minimum, specializační příprava po stránce odborné i organizační, sledování kandidáta, posuzování jeho připravenosti. Mikrosemináře pro kandidáty, průběh atestační zkoušky.

Vedoucí: MUDr. P. Zeman

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 2000 Kč

22.–23. 4. 2010

Kurz infekčního lékařství

Určeno pro všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, internisty.

Program: Recidivující projevy herpetických infekcí. Interpretace laboratorních výsledků, sérologie a virologie u herpetických infekcí. Varicella – gravidita, prevence, profylaxe, terapie. Herpes zoster – prevence, vakcinace, management terapie. Postherpetická neuralgie.

Vedoucí: MUDr. J. Štolfa

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ

Předpokládaná cena: 1000 Kč

12. 3. 2010

Odborná stáž – Klinická problematika dorostu

Určeno pro dětské lékaře a praktické lékaře.

Program: Komunikace s dospívajícími a psychosociální aspekty onemocnění v adolescenci.

Školitel: MUDr. P. Kabíček, CSc.

Místo konání: Praha 2, Ke Karlovu 2, VFN, subkatedra dorostového lékařství, pavilon B

Předpokládaná cena: 1000 Kč

8. 2. 2010

Katedra lékařské genetiky

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., tel.: 224 433 503,

fax: 224 433 520,

e-mail: petr.goetz@lfmotol.cuni.cz 

Kurz – Klinická genetika

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (specializační kurz) a další zájemce o obor.

Program: Aktuální problémy klinické genetiky a genetického poradenství.

Vedoucí: prof. MUDr. P. Goetz, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 2000 Kč

2.–3. 3. 2010

Kurz – Psychologie a etika genetického poradenství

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci a pro další genetiky se zájmem o tuto problematiku.

Program: Psychologická, etická a legislativní problematika genetického poradenství.

Vedoucí: MUDr. V. Gregor

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

14. 4. 2010

Kurz – Molekulárně genetická diagnostika v klinické praxi

Určeno pro nelékaře v přípravě k atestaci (specializační kurz) a další zájemce o obor.

Program: Molekulárně genetická diagnostika vybraných chorob (klinika, vyšetřovací techniky, interpretace výsledků) a obecné aspekty molekulárně genetické diagnostiky v klinické praxi.

Vedoucí: prof. MUDr. M. Macek, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000 Kč

20. 5. 2010

Specializační odborná stáž v klinické cytogenetice

Určeno pro nelékaře pracující v cytogenetických laboratořích a další zájemce o obor.

Program: Problematika prenatální i postnatální cytogenetiky a onkogenetiky.

Školitel: prof. Ing. K. Michalová, DrSc.

Místo konání: Praha 2, U Nemocnice 1, Centrum nádorové cytogenetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč

19.–23. 4. 2010

Specializační odborná stáž v lékařské genetice

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (povinná specializační stáž) a další zájemce o obor.

Program: Činnost genetických ambulancí a spolupracujících laboratoří.

Školitel: MUDr. V. Gregor

Místo konání: Praha 4, FTN, Vídeňská 800, oddělení lékařské genetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč

10.–14. 5. 2010

Odborná stáž v molekulární genetice

Určeno pro vysokoškoláky pracující v molekulárně genetických laboratořích a další zájemce o obor.

Program: Struktura a exprese lidské genetické informace. Mutace a polymorfismy DNA. Základní metody molekulární genetiky. Real-time kvantitativní PCR. Detekce mutací metodou MLPA. Metody diagnostiky trinukleotidových chorob. Sekvenování DNA. DNA-čipové technologie. Metodické přístupy na pomezí molekulární genetiky a cytogenetiky. Možnosti počítačů a internetu v genetice člověka. Přímá a nepřímá DNA diagnostika. Molekulární genetika nádorových onemocnění. Molekulární genetika v reprodukční medicíně. Diagnostika vybraných monogenních dědičných chorob (cystická fibróza, Dunchennova muskulární dystrofie, syndromu fragilního chromozomu X, aj.) Příprava na praktickou a teoretickou část atestační zkoušky.

Školitel: prof. MUDr. M. Macek, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra lékařské genetiky

Předpokládaná cena: 5000 Kč

8.–12. 3. 2010

Subkatedra geriatrie

VFN, Londýnská 15, 120 00 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., tel.: 225 374 111, fax: 222 514 294, e-mail: eva.topinkova@vfn.cz

Specializační kurz – Základy klinické a sociální gerontologie – MODUL I. 

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.

Program: Zvláštnosti chorob ve vyšším věku, geriatrické syndromy, obecné zásady farmakoterapie a rehabilitace, funkční hodnocení, sociální a demografické aspekty.

Vedoucí: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 2000 Kč

23.–24. 3. 2010

Specializační odborná stáž v geriatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie na jaře 2010.

Program: Metodika prezentace vědeckého a odborného sdělení, témata atestačních prací a jejich zpracování, diskuze k vybraným tématům.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 1000 Kč

23. 2. 2010

Specializační odborná stáž na geriatrické klinice

Určeno pro lékaře zařazené do oboru geriatrie.

Program: Práce na lůžkovém oddělení a ambulanci, běžné diagnostické metody a léčebné postupy u geriatrických pacientů.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 14 000 Kč

1.–26. 2. 2010

3.–28. 5. 2010

Lze domluvit i jiné termíny a individuální délku stáží.

Specializační odborná stáž v gerontopsychiatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z geriatrie.

Program: Diagnostické metody v gerontopsychiatrii, specifika léčby psychofarmaky ve stáří, psychoterapie, forenzní problematika.

Školitel: MUDr. J. Konrád

Místo konání: Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Psychiatrická léčebna

Předpokládaná cena: 10 000 Kč

12.–23. 4. 2010

Odborná stáž – Funkční geriatrické vyšetření

Určeno pro lékaře pracující v geriatrii, vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení.

Program: Metody komplexního hodnocení zdravotního stavu a zdravotního postižení, klasifikace postižení a nejčastější rizikové faktory dysability, ztráta soběstačnosti a její kompenzace, rehabilitační potenciál.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 2000 Kč

27.–28. 4. 2010

Odborná stáž – Klinická farmakologie vyššího věku

Určeno pro lékaře všech oborů a klinické farmakology.

Program: Farmakologie v geriatrii, farmakoepidemiologie, farmakokinetika + farmakodynamika, lékové interakce, nežádoucí účinky léků, práce na odděleních, modelové kazuistiky. Každý účastník stáže si připraví vlastní kazuistiku ze svého pracoviště s tématem diabetes mellitus.

Školitel: prof. MUDr. E. Topinková, CSc.,

PharmDr. D. Fialová, Ph.D.

Místo konání: Praha 2, Londýnská 15, VFN, Geriatrická klinika

Předpokládaná cena: 3000 Kč

11.–13. 5. 2010


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se