14. česko-slovenský psychiatrický sjezd


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 98-99
Kategorie: Sjezdy

Tály, 3.–6. prosince 2009

Ve dnech 3.–6. prosince 2009 se ve slovenských Táloch uskutečnil 14. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který pořádala Psychiatrická společnost SLS a Česká psychiatrická společnost ČLS-JEP. Přednášky a prezentace pokrývaly celou oblast související s vývojem, novými výsledky a  přístupy v léčbě psychických poruch. V rámci sekce Komunikace, spolupráce byly účastníkům prezentovány čtyřleté zkušenosti a výsledky Programu pro dobré zdraví (PPDZ). Prezentaci o PPDZ vedli odborní garanti programu na Slovensku MUDr. Pavol Korcsog a MUDr. Jana Vránová. Program pro dobré zdraví vytvořila v roce 2005 s podporou společnosti Eli Lilly skupina lékařských odborníků pro pacienty s psychotickým onemocněním (schizofrenií, akutními a přechodnými psychotickými poruchami, schizoafektivními poruchami apod.), kteří se chtějí naučit kontrolovat svou tělesnou hmotnost. Při formulaci základních bodů PPDZ čerpali odborníci inspiraci v zahraničí, kde program v obdobné formě úspěšně funguje již několik let a je mezi pacienty velmi oblíbený.

Nadváha jako problém lidí s psychickými poruchami

Nadváha a nezdravý životní styl je častý problém pacientů s psychickými poruchami. Léky, které musí dlouhodobě užívat, mohou přispívat k nárůstu hmotnosti. Problémem může být také zvýšená chuť k jídlu v průběhu léčby. Hlavní příčinou však zůstávají nevhodné stravovací návyky a nedostatek pohybu.

Program pro dobré zdraví v České republice a ve Slovenské republice

Hlavním cílem programu je motivovat pacienty žít zdravěji a poskytnout jim možnost popovídat si v přátelském prostředí o svých problémech a pomocí rad je překonávat. V rámci Programu pro dobré zdraví se pacienti učí v deseti společných setkáních jak správně hubnout a dodržovat zásady zdravého životního stylu. Setkání probíhají v malé skupině lidí s podobnými problémy pod odborným vedením vyškolených instruktorů. Součástí programu není přímo fyzické cvičení, ale každý účastník obdrží konkrétní rady „šité na míru“.

Výsledky českých a slovenských pacientů jsou velmi povzbudivé. Program je úspěšný a jeho absolventi hubnou. A nejen to. Jak uvedl ve své prezentaci MUDr. Pavol Korcsog: „Účastníci se mohou ve skupině navzájem podělit o své starosti, které jim jejich duševní onemocnění přináší. Přestávají být se svou nemocí osamoceni a izolováni. Ve skupině mohou navazovat nová přátelství. Setkávání se s lidmi s podobnými starostmi přispívá k setření předsudků a podporuje jejich sebevědomí.“

Účast v programu je bezplatná a pacienti se mohou přihlásit jednoduše prostřednictvím internetových stránek www.ppdz.cz nebo u svého psychiatra.

Program pro dobré zdraví (PPDZ)

Problém somatických chorob u schizofrenie

Somatickému stavu psychiatrických pacientů nevěnují psychiatři dostatečnou pozornost, přitom právě u těchto pacientů hrozí vyšší výskyt tělesných onemocnění, vyšší riziko obezity a metabolických poruch. V průměru je délka života psychotických pacientů kratší o 9–10 let. Ovlivňujícími faktory těchto stavů jsou primárně genetické predispozice a životní styl jako u běžné populace, navíc u pacientů trpících psychickou poruchou působí i faktor samotného onemocnění a jeho symptomatiky (pacienti jsou díky symptomům nemoci demotivovaní se hýbat, někdy se dokonce díky symptomatice nemoci hýbat ani nemohou). Dalšími faktory, které dotváří špičku pomyslného ledovce, jsou nejen dlouhodobá antipsychotická léčba, ale také malý zájem lékařů ze somatických oborů o psychotické pacienty, jejich omezený přístup k zdravotní péči, častější kouření, ne příliš kvalitní strava, a častější abúzus alkoholu nebo drog. Proto je potřebné vždy zvážit přínos a potřebu dlouhodobé antipsychotické léčby, její rizika a komplikace. Všechna antipsychotika mohou v různé míře zvýšit chuť k jídlu, a tím i nárůst hmotnosti, což může následně způsobit metabolické komplikace, prediabetes, diabetes nebo zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. U takového pacienta je potom nutné monitorovat tělesnou hmotnost, průměr v pase, krevní tlak, krevní metabolické parametry.

Program pro dobré zdraví (PPDZ)

Aby se pacienti těmto zdravotním komplikacím vyhnuli, je potřeba stanovit optimální cílovou hmotnost pacienta a zlepšit jeho stravovací návyky prostřednictvím výživových doporučení. Rovněž je důležité zlepšení kondice pacienta a zvýšení jeho pohybové aktivity a energetického výdeje. Pacient se schizofrenií velmi často trpí nadváhou způsobenou špatnou životosprávou a nezdravou výživou. Není však jednoduché tyto pacienty informovat, motivovat a následně také dosáhnout požadované změny.

I to je důvod, proč byl vytvořen Program pro dobré zdraví, který dává psychicky nemocným pacientům možnost zapojit se do něho zadarmo a vykonat více pro své zdraví. Základním cílem programu je jak získání informací o zdraví a kvalitě života, zdravé výživě a zdravém životním stylu, tak i ohodnotit u každého účastníka stav výživy a životosprávy, kvalitu života a úroveň kondice. Následně jsou každému účastníkovi vytyčené vhodné cíle ke zlepšení. Během programu si účastníci osvojují způsoby ovlivnění zdraví zdravou výživou a životosprávou, ale také cvičením a pohybem.

Program pro dobré zdraví je určen ambulantním pacientům se schizofrenií a schizoafektivní poruchou. Probíhá jako 10 setkání ve skupinovém edukačním programu, v uzavřených skupinách s 8–12 účastníky. Skupina se schází na hodinových lekcích jednou týdně po dobu 8 týdnů, a následně pak ve dvou setkáních s odstupem jednoho měsíce. Program vedou vyškolené sestry nebo psychologové, kteří účastníkům poskytují informace a praktické návody ke zdravé výživě a životosprávě a připravují pro ně rovněž individuální plány. Samotné fyzické cvičení není součástí programu a nadváha nebo problémy s tělesnou hmotností nejsou nezbytné pro vstup do programu. Poznatky o zdravém životním stylu mohou být užitečné i pro pacienty s normální váhou. Skupinová struktura programu přináší také sociální pozitiva vzájemné podpory, která udržuje motivaci. Rady od ostatních účastníků přijímají pacienti raději než od terapeutů, společný problém se řeší lépe, účastníci se necítí se svými problémy osamoceni a pravidelná struktura setkávání posilňuje jejich pocit jistoty. Důvod, proč je Program pro dobré zdraví úspěšný a oblíbený je, že v něm tedy nejde pouze o nadváhu. Nejen že pacienti hubnou, program je účinný proti izolaci a opuštěnosti, zvyšuje sebevědomí, pomáhá podchytit tělesné rizikové faktory (hypertenzi) a pomáhá je řešit. Tím, že lekce jsou vedené sestrami, prohlubuje se terapeutický vztah sestra-pacient a sestry jsou účinněji a aktivněji zapojeny do léčby.

Výsledky PPDZ a zkušenosti

V České republice existuje celkem 25 center PPDZ, na Slovensku jich je šestnáct. Z dosavadních hodnocení vyplývá, že pouze cca 17 % hodnocených pacientů mělo při vstupu do programu normální nebo nižší než normální BMI (body mass index). U mužů výrazně převyšuje nadváha, avšak u žen se častěji vyskytuje extrémní obezita. Účastníci si dobře pamatují, co se naučí, lépe se cítí a především nepřibírají na váze – většina si udrží svojí váhu anebo zhubne. Muži i ženy během programu zhubli přibližně stejně. Z výsledků slovenského programu také vyplývá, že u většiny účastníků se váha v průběhu programu nezměnila anebo klesla o 2 až 4,9 kg. Pouze 5 % účastníků během kurzu přibralo. Taktéž se potvrdilo, že víc zhubli obéznější účastníci. Povědomí pacientů o zdravé výživě vzrostlo ke konci programu o 15 % a o fyzické kondici o 17 %.

(dav)


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se