Slavnostní seminář u příležitosti 60. výročí založení Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 97
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 20. září 2009

Dne 30. září 2009 si připomněli současní i bývalí zaměstnanci, spolupracovníci a příznivci Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicev Hradci Králové 60. výročí založení tohoto pracoviště. Při této příležitosti byl uspořádán slavnostní seminář, který se konal v krásném prostředí nového pavilonu Psychiatrické kliniky. Jeho atmosféra i vybavení umožnily důstojný průběh odborného programu i navazujících společenských setkání. Semináře se zúčastnilo na 70 osob, především z pracovišť zaměřených na poskytování pracovně lékařské péče o pracující, hodnocení podmínek pracovního prostředí, posuzování nemocí z povolání a samozřejmě také současní i bývalí zaměstnanci pracoviště a spolupracovníci z dalších klinik FN Hradec Králové.

Seminář zahájil zdravicí předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP prof. MUDr. P. Brhel, CSc. Na začátky pracoviště zavzpomínal a úspěch jednání popřál náměstek ředitele Fakultní nemocnice MUDr. P. Tilšer. Za hostitele pronesl zdravici prof. MUDr. J. Libiger, CSc. Přednosta kliniky doc. J. Chaloupka připomněl přítomným nejdůležitější události z historie KNP i její současné poslání. V průběhu odborného programu vyslechli účastníci semináře 18 odborných sdělení. V následujícím textu vybírám pouze přehled těch sdělení, která mě z mého subjektivního hlediska zaujala nejvíce. Zaměření části přednesených prací se týkalo aktuální problematiky při posuzování nemocí z povolání (autoři doc. E. Hrnčíř – nemoci způsobené ionizujícím zářením, MUDr. A. Eichlerová – kožní nemoci z povolání u obráběčů kovů, MUDr. E. Korolová – leishmanióza jako profesionální tropické onemocnění). Zajímavá byla sdělení spolupracujících konziliářů z různých oborů (MUDr. J. Vaněčková – názorný a didakticky velmi přehledně dokumentovaný přehled nejčastějších profesionální dermatóz, MUDr. J. Dršata – profesionální hluková zátěž a její kompenzace sluchadly). Celý jedenblok byl věnován aktuální problematice profesionálně vzniklých neuropatií periferních nervů (MUDr. H. Matulová – přínos EMG v diagnostice profesionálních periferních neuropatií, MUDr. A. Eichlerová – profesionální léze ulnárního nervu na Pardubicku, MUDr. P. Flídrová – obdobná problematika na Královéhradecku). Další okruh přednesených sdělení se týkal poskytování pracovně lékařské péče pro zaměstnavatele (přednášející MUDr. J. Šalandová – úloha lékaře pracovně lékařské péče při hromadném výskytu profesionálních onemocnění) a složitého postavení pracoviště při současném poskytování pracovně lékařské péče a posuzování nemocí z povolání – MUDr. J. Bubeníčková). Velmi poutavě a s bohatou videodokumentací byly předneseny příspěvky týkající se hodnocení podmínek vzniku nemocí z povolání na pracovišti (MUDr. H. Řádová a as. E. Bádrová – měření fyzické zátěže malých svalových skupin v montážní firmě, MUDr. H. Strnadová – měření a hodnocení vibrací přenášených na tělo v zemědělské technice). Bohatá diskuze následující po přednesených sděleních nenechala nikoho z účastníků na pochybách, že přednesená témata jsou aktuální. Jejich přednesení na semináři přispělo k hlubšímu náhledu do přednášené problematiky a často i ke sjednocení názoru účastníků na otázky vznikající při posuzování profesionality těchto onemocnění.

Vedle odborné části sloužil seminář k mnoha neformálním přátelským setkáním současných i bývalých spolupracovníků, kolegů a přátel nejen ze spádové oblasti kliniky, ale i z dalších pracovišť obdobného zaměření v rámci celé České republiky.

doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.

Klinika nemocí z povolání Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: chaloupka@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se