XIV. Novákovy traumatologické dny 2009


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 83
Kategorie: Abstrakta

24.–25. září 2009, Brno

Tradiční národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii (ČSÚCH), který se koná každý druhý rok v Brně pod odborným zajištěním Úrazové nemocnice v Brně (Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity), proběhl pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Michala Haška, primátora Statutárního města Brna, Romana Onderky a děkana LF MU prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., v konferenčních místnostech hotelu International. Organizačně zajistila kongres firma Ortopedické centrum s. r. o., Ústí nad Labem.

Vědeckým sekretářem kongresu byl prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc., přednosta Kliniky traumatologie LF MU. Programový výbor se složil z vedoucích lékařů nemocnice. K čestnému předsednictvu patřili mimo zaštiťující osobnosti – ředitel nemocnice, ing. Karel Doležal, prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., proděkanka pro nelékařské studijní obory LF MU, prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., senátor Parlamentu České republiky, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda ČSÚCH, prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., předseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí a Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Vědecký program prvního dne byl zahájen videokonferencí via internet s Traumacentrem v Brisbane, Queensland, Austrálie (prof. Michael Schütz). Prof. Schütz pracoval dlouho v Berlíně, je nám velice dobře znám jako excelentní traumatolog, vědec a organizátor. Byl opakovaně v České republice na AO kurzech a také na NTD v Brně v roce 2005. Místní vládou byl pověřen zřizovat moderně fungující „Trauma Care System“ v Brisbanu a ve státě Queensland. O tomto tématu, o organizaci práce na svém pracovišti a o svých vědeckých programech referoval během videokonference, která byla moderována prof. Wendschem.

Po skutečně slavnostním zahájení, které bylo doprovázeno klarinetovým kvartetem ZUŠ A. Klapila v Brně, byla prof. Vilmošem Vécseiem z Vídně přednesena „Guest Lecture“ na téma „ESTES (European Society of Traumatology and Emergency Surgery) – A powerful society for education in trauma care“.

První přednáškový blok byl věnován tématice akutní péče o traumata. An Sermonová, Leuven, Belgie, mluvila o nástrojích pro ošetření tupých torakolumbálních poranění a co se v posledních 10 letech změnilo. Kolegové z Prahy (F. Vyhnánek, P. Skála) referovali o prioritách v časné fázi diagnosticko-terapeutického postupu u polytraumat, V. Vécsei o angiografii a tamponádě pánevního krvácení a L. Pleva, Ostrava, o využití radiointervenčních metod v úrazové chirurgii. J. Chmelová, Ostrava, pak o CT angiografii a endovaskulární léčbě akutních vaskulárních traumat. Blok uzavřel D. Knapp z Bratislavy s tématem Ošetrovácí reťazec polytraumatizovaného pacienta.

Před druhým vědeckým blokem byla přednesena AO-Education Guest Lecture na téma Ostesyntézy zlomenin horní končetiny. Sotva jsme mohli najít lepšího lektora, než prof. Stefana Nijse,Leuven, Belgie.

Druhý blok byl věnován problematice poranění horní končetiny. J. Friden z Göteborgu přednášel o architektuře a fyziologii svalů horní končetiny, P. Nestrojil, Brno, „Zlomeniny proximálního humeru“, kde srovnával dvě operační metody – dlahování a hřebování. M. Kloub a kol., Č. Budějovice, následně „hřeboval“ a An Sermon, Leuven, „dlahovala“. W. Riedl, Aschaffenburg, Německo, představil biomechanické vlastnosti nového „intramedulárního“ implantátu pro olekranon a blok uzavřel J. Friden s dojemnou přednáškou o Transferu šlach u tetraplegické ruky.

Další blok zahájil prof. R. Hart, Znojmo, se zvanou přednáškou na téma Úrazy loketního kloubu. T. Pink a kol., Brno, představil klinické výsledky po náhradě hlavičky radia v traumatologické indikaci a I. Čižmář a kol., Olomouc, prezentoval výsledky po řešení SL nestability karpu, přičemž analyzoval negativní výsledky na vlastním souboru. Dále přednášel stejný kolektiv o Funkční efektivitě rekonstrukce parézy n. radialis svalovými transfery. P. Dráč a spol., Olomouc, kladl otázku „Kde jsou limity artroskopie zápěstí?“

Posledním blokem byla tradiční Experimentální traumatologie. P. Weninger, Edinburgh, přednášel via internet přímo z Anglie o své „Biomechanicky porovnávající studii mezi šrouby a kolíkem u ošetření distálního radia úhlovou stabilní dlahou“ a poté o „Biomechanickém podkladu pro sekundární ztrátu korekce u těchto zlomenin“. M. Šír a kol., Ostrava, referoval u „Využití kmenových buněk v traumatologii“, P. Kozák a kol. o „Biokompatibilitě TiNi osteofixačních svorek na zvířatech“, W. Riedl, Aschaffenburg, o „Experimentálních vyšetřeních stability intra- a extramedulárních implantátů“, a P. Obruba a kol., Ústí nad Labem, ve spolupráci se Seattlem, USA, o „Počítačovém modelu deformace prutů u Hackethalovy operace“ a konečně E. Brychtová a kol., Brno, nás informovala o vědecké práci „Simulace reálného kraniocerebrálního poranění konečnoprvkovým modelem dětské lebky a mozku“.

Druhý den kongresu byl věnován přednáškám mladých lékařů (do 35 let). Bylo přihlášeno 12 přednášek. Nejlepší tři byly oceněny, první cenu získal M. Kelbl z Brna za „Zlomeniny pátého bederního obratle“: soubor pacientů za 9 let (1999–2007), druhou cenu J. Podivinský, R. Bodlevský, K. Foldyna, P. Spurný z Ostravy za přednášku „Ruptura distálního úponu šlachy m. bicipitis brachii“ a třetí cenu J. Jarošík, R. Herůfek z Brna za přednášku „Terapie ruptury Achillovy šlachy“.

Mezi dvěma bloky byly zařazeny dvě přednášky: L. Pleva, ČSÚCH-Guest Lecture, „Reforma vzdělávacího programu společnosti“ a P. Wendsche, IPVZ-Subkatedra úrazové chirurgie – „Úkoly a vize“.

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., předseda ČSÚCH ČLS JEP

Ústav soudního lékařství FN

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: pavla.segarova@fnspo.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se