Kniha


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 163
Kategorie: Knihy

Casemore R.

Na osobu zaměřená psychoterapie

Praha: Portál 2008; 152, cena neuvedena. ISBN 978-80-7367-454-0.

Recenzovaná knížka poskytuje stručný a čtivý úvod do psychoterapeutického směru nazývaného na osobu zaměřenou psychoterapií. Tento poněkud zvláštní název vyjadřuje, že terapeut při psychoterapeutické léčbě důsledně vychází z klienta, tedy z toho, jak on sám skutečnosti prožívá, myslí a hodnotí, přičemž zvláštní zájem věnuje jeho vnitřním rozporům (inkongruencím). Je tomu proto, že přetrvávající inkongruence bývají zdrojem tenze i vyšší anxiety a mohou se podílet, případně příčinně utvářet mnohé poruchy zdraví zvláště z oblasti psychosomatiky. Psychoterapeutická léčba pak spočívá v tom, že inkongruence společně s klientem v rámci opakovaných rozhovorů nalézáme a řešíme.

Zmíněný proces poznávání a změny se odehrává ve vhodných psychologických podmínkách, pro které je příznačné bezpečí a psychická blízkost mezi terapeutem a klientem, případně klienty při skupinové formě léčby.

Autorem uvedeného přístupu je americký psycholog Carl R. Rogers (1902–1987), který přesně vymezil tři základní postoje terapeuta, jejichž projevování vzhledem ke klientovi je nutnou a často i postačující podmínkou zdárného průběhu psychoterapeutického procesu. Jedná se o opravdovost (pravdivost, ryzost) v chování terapeuta, bezpodmínečnou akceptaci klienta a třetím postojem je projevovaná empatie (porozumění vcítěním) vůči klientovi.

Knížka sestává ze šesti kapitol, přičemž za každou z nich je uvedena základní literatura. Názvy kapitol jsou následující: 1. Přehled na osobu zaměřeného přístupu k psychoterapii a k životu; 2. Začátek terapeutického vztahu; 3. Přesvědčení, která jsou podkladem přístupu zaměřeného na osobu; 4. Výzva tří hlavních podmínek; 5. Proces změny osobnosti v psychoterapii a v životě a 6. Vztah je terapie.

Recenzovaná práce je konkrétní, názorně a čtivě napsaná. Anglický psychoterapeut Roger Casemore popisuje a na krátkých kazuistických zlomcích ilustruje svoji práci s klienty, tedy to, jak a o čem s nimi hovoří. Zjišťujeme, že důraz je položen na určitých kvalitách meziosobního vztahu, jedná se tedy o terapii vztahovou. Sympatické je i přesvědčení a východisko na osobu zaměřené psychoterapii o pozitivní podstatě nás lidí a o naší tendenci k sebeuskutečňování dané přirozeným sklonem k růstu a rozvoji, který je vlastní celé přírodě.

Za hlavní přínos této útlé knihy považuji skutečnost, že na poměrně málo stránkách knížky kapesního formátu získáme živou (a přesvědčivou) představu o zajímavém a v klinické praxi dobře uplatnitelném psychoterapeutickém směru. Této kvality bylo dosaženo i díky výbornému překladu psycholožky Hany Drábkové. Knížka se opravdu dobře čte a nelze vznést ohledně překladu žádné terminologické námitky. Jak již tomu bývá, přísný hodnotitel však najde vždy nějaké drobné chyby – kupříkladu je uvedeno nesprávné datum úmrtí C. R. Rogerse, jména některých autorů nejsou přesně napsána a v seznamu literatury nenalezneme všechny práce, které jsou průběžně v textu citovány.

Recenzovanou knížku lze rozhodně doporučit jako poučné čtení všem klinicky pracujícím lékařům a psychologům. Poučí se o psychoterapeutickém přístupu, jenž tvoří základ komunikace v pomáhajících profesích.

Jan Vymětal

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se