Imunitní odpověď na protichřipkovou vakcinaci u dětí s nespecifickými záněty střevními


Autoři: Y. Lu Lu;  D. L. Jacobson;  L. A. Ashworth;  R. J. Grand;  A. L. Meyer;  M. M. Mcneal;  M. C. Gregas;  S. K. Burchett;  A. Bousvaros
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 184
Kategorie: Vybrané souhrny

Nemocní s nespecifickými záněty střevními (IBD) jsou často léčeni imusupresivy. Imunitní odpověď těchto nemocných na vakcíny nebyla dosud podrobněji studována. Autoři provedli prospektivní otevřenou studii, ve které hodnotili sérologickou odpověď na chřipkovou vakcínu u dětí s IBD. Studována byla séra od 146 dětí a mladých dospělých s IBD (96 jedinců s Crohnovou nemocí, 47 s ulcerózní kolitidou a 3 s indeterminovanou kolitidou). Sledována byla dynamika titrů po očkování trivalentní inaktivovanou protichřipkovou vakcínou (A/salomonIslands/3/2006(H1N1), A/Wisconsin/67/ 2005(H3N2), B/Malaysia/2506/2004 (B)). Pacienti byli rozděleni na jedince léčené bez imunosuprese a s imunosupresí. Ti imunosuprimovaní byli dále ještě rozděleni podrobněji dle zvolené imunosuprese (tacrolimus, TNF-alpha inhibitory, imunomodulátor, a kortikosteroidní léčba samotná). Dle výsledků bylo zjištěno, že více nemocných bylo vakcinací ochráněno vůči chřipkovému kmeni A/H1N1 a A/H3N2 než kmeni B (P < 0,02), bez ohledu na imunosupresivní stav. Podíly séroprotektivních pacientů a geometrické průměry jejich postvakcinačních titrů byly obdobné ve skupině imunuprimované stejně jako ve skupině bez imunosuprese. Analýza podskupiny nedostatečně navozující vakcinací požadovanou protekci ukázala, že nemocní na terapii antiTNF alfa vykazovali podstatně méně slibnou séroprotekci proti kmenu B (14 %) oproti pacientům bez imunospurese (39 %, P = 0,025). Žádné s vakcinací spojené nežádoucí závažné účinky nebyly zaznamenány.

Resumé: Protichřipková vakcinace indukuje významnou séroprotekci u nemocných s IBD, obzvláště proti kmenu A. Vakcína byla velmi dobře tolerována. Rutinní protichřipková vakcinace se u nemocných s IBD doporučuje bez ohledu na to, zda pacienti užívají imunosupresivní medikaci.


Zdroje

Am J Gastroenterol 2009; 104(2): 444–453.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se