Bezpečnostní profil anti-TNF terapie u nespecifických zánětů střevních


Autoři: C. W. Lees ;  A. I. Ali ;  A. I. Thompson ;  G. T. Ho ;  R. O. Forsythe ;  L. Marquez ;  C. J. Cochrane ;  S. Aitken ;  J. Fennell ;  P. Rogers ;  A. G. Shand ;  I. D. Penman ;  K. R. Palmer ;  D. C. Wilson ;  I. D. Arnott ;  J. Satsangi
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 184
Kategorie: Vybrané souhrny

Anti TNF alfa terapie je široce využívána v terapii Crohnovy choroby (CD) a ulcerózní kolitidy (UK). Cílem referovaného přehledu byl bezpečnostní profil anti-TNF látek u všech nemocných léčených infliximabem v Edinburgu v letech 1999–2007. Byla získána kompletní data od 202 pacientů z původních 207 a zahrnovala celkem 157 jedinců s CD, celkem 42 s UK a 3 s celiakií. Medián následného sledování byl 2,4 roku (1,0–4,9) s celkovým úhrnným počtem 620 pacientských let. Asi 19,1 % pacientů s CD bylo následně léčeno adalimumabem. V následném sledování bylo zaznamenáno 7 úmrtí (3,3 %), pouze jedno úmrtí bylo do 1 roku užívání infliximabu (v 72. dni na plicní karcinom). Referováno bylo celkem šest případů maligních onemocnění (tři hematologické a tři bronchogenní) a šest případů suspektní demyelinizace (tři jako potvrzená neurologická onemocnění). V následných 90 dnech sledování nemocných na infliximabu bylo zaznamenáno celkem 95 nežádoucích účinků (36 závažných) u 58 z 202 nemocných (28,7 %). U 42 jedinců z téhož počtu 202 sledovaných (20 %) byly zjištěny infekční komplikace (22 vážných) a 27 z 202 (13,4 %) měli reakce po infuzi: z toho u 19 jedinců šlo o akutní reakce (4 závažné) a 8 opožděných (3 závažné).

Resumé: Užití anti-TNF terapie v klinické praxi komplikují závažná infekční, zhoubná a neurologická onemocnění. Přestože je důkaz kauzality nejasný, potenciální mechanismy a predisponující faktory je potřeba vždy zvlášť posoudit. V jednotlivých případech je potřebné risk to benefiční analýzu pečlivě zhodnotit a prodiskutovat před zahájením uvažované léčby.


Zdroje

Aliment Pharmacol Ther 2009; 29(3): 286–297.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se