Hodnocení výsledků jodové profylaxe v České republice


Evaluation of Results of Iodine Prophylaxis in Czech Republic

Background.
Improvement of system of iodine prophylaxis in Czech Republic resulted in compensation of iodine deficiency. Effects of increased iodine intake on the status of thyroid gland (volume, function, autoimmune disorders) should be determined. The aim of the study was to evaluate those effects in an epidemiological survey.

Methods and Results.
A randomly selected sample of adult population (18–65 years old) from 3 regions was investigated using the same methods at the interval of 5 years. A significant increase of ioduria was proved with the marked increase of prevalence of high category (over 300 ug of I per 100 mL of urine). Volume of the thyroid gland decreased significantly in women, not in men. No significant changes of TSH were observed, however FT4 level slightly, but significantly increased.

Conclusions.
Repeated epidemiological survey of the randomly selected sample of adult population in 3 regions verified the effectiveness of improved iodine prophylaxis with not unequivocally positive increase of high (supraphysiological) category of ioduria. Decrease of thyroid volume was proved in women only, a tendency of mild (clinically not important) increase of thyroid function was also observed.

Key words:
thyroid gland, iodine deficiency, ioduria, thyroid volume, levels of TSH and FT4.


Autoři: V. Zamrazil 1,2;  J. Čeřovská 1;  R. Bílek 1;  M. Dvořáková 1;  J. Němeček 1;  V. Vavrejnová 1;  H. Zamrazilová 1
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha 1;  Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 262-266
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zdokonalení jodové profylaxe vedlo k odstranění jodového deficitu v České republice. Nevyřešeným problémem zůstává hodnocení zvýšeného přívodu jodu na stav štítné žlázy, zejména na její objem, funkci a autoimunitní postižení. V této práci jsme hodnotili změny jodurie a výše uvedených parametrů v odstupu 5 let u náhodně vybraného vzorku populace ve 3 regionech.

Metody a výsledky.
Vzorek populace mužů a žen ve věku od 18–65 let (celkem 1716) byl vyšetřen identickou skupinou pracovníků klinicky, sonograficky a laboratorně za použití stejných metodik včetně statistického hodnocení. Byl zjištěn vzestup jodurie, s výrazným posunem do vyšších hodnot u části osob. Změnila se rovněž distribuce kategorií jodurie. Volum štítné žlázy se zmenšil pouze u žen, nikoli u mužů. Ke zmenšení došlo u žen i při vztažení hodnot k tělesnému povrchu. Neprokázali jsme statisticky významné změny tyreotropního hormonu, došlo ke statisticky významnému, ale klinicky pravděpodobně nezávažnému vzestupu volného tyroxinu.

Závěry.
Opakované epidemiologické vyšetření náhodného vzorku populace ze 3 regionů v odstupu 5 let prokázalo účinnost jodové profylaxe (vzestup jodurie) s tendencí častějšího výskytu nadměrně zvýšené jodurie, zejména u dětí. Zaznamenali jsme snížení volumu štítné žlázy u žen a tendenci k mírnému vzestupu tyreoidální funkce (vzestup volného tyroxinu, nesignifikantní pokles tyreotropního hormonu).

Klíčová slova:
štítná žláza, jodový deficit, jodurie, volum štítné žlázy, hodnoty tyreotropního hormonu a volného tyroxinu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se