Endokrinní orbitopatie a význam autoprotilátek proti 1D proteinu


Endocrine Orbitopathy and Significance of Autoantibodies Against 1D Protein

Background.
Endocrine ophthalmopathy is a chronic eye disease, characterized by inflammation in parabulbar and retrobulbar space, occurring usually in Graves’ thyrotoxicosis. Although the pathogenesis of the disease has not been clarified until now, it is accepted that this disease is of an autoimmune nature, where the targets of the autoimmune reaction are the antigens shared by thyroid and orbit-tissue. The autoantibodies against recombinant 1D protein are highly specific and sensitive for the diagnosis of endocrine orbitopathy.

Methods and Results.
The aim of our study was to establish, whether the autoantibodies against 1D protein are found predominantly in patients with clinically expressed endocrine orbitopathy. We evaluated in 30 patients with clinically expressed endocrine orbitopathy the thickness of the three retrobulbar eye muscles, damaged by endocrine orbitopathy, determined the parameters of thyroid hormones and anti- TSH receptor autoantibodies. In all patients the detection of circulating autoantibodies against recombinant 1D protein was performed. Autoantibodies against recombinant 1D protein were found in all patients with clinically expressed endocrine orbitopathy.

Conclusions.
Immunoreactivity did not depend on the duration or severity of the eye disease, neither on patients’ age. We did not find any correlation between the thickness of eye muscles and the titre of anti- TSH receptor autoantibodies, levels of ssTSH and free thyroxine and also any correlation between the thickness of eye muscles and the disease duration.

Key words:
autoantibodies, endocrine ophthalmopathy, Graves’ disease, eye muscle, 1D protein.


Autoři: P. Hrdá 1,3;  I. Šterzl 1,3;  S. Váňa 1;  Z. Novák 1;  P. Matucha 1;  A. Kromminga 2
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha 1;  Institute for Immunology, Pathology and Molecular Biology (IPM), Hamburg, Německo 2;  Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 273-277
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění, charakterizované zánětem v parabulbárním a retrobulbárním prostoru a obvykle se vyskytuje u Gravesovy–Basedowovy tyreotoxikózy. Přestože patogeneze onemocnění není doposud zcela objasněná, je akceptováno, že se jedná o autoimunitní onemocnění, kdy cílem autoimunitní reakce jsou antigeny společně sdílené štítnou žlázou a tkání orbity. Pro diagnózu endokrinní orbitopatie jsou vysoce specifické a senzitivní autoprotilátky proti rekombinantnímu 1D proteinu.

Metody a výsledky.
Cílem práce bylo prokázat, zda jsou autoprotilátky proti 1D proteinu převážně nalézány u pacientů s klinicky vyjádřenou endokrinní orbitopatií. U 30 pacientů s klinicky vyjádřenou endokrinní orbitopatií jsme hodnotili tloušťku tří retrobulbárních očních svalů, postižených u endokrinní orbitopatie, stanovovali jsme parametry tyreoidálních hormonů a autoprotilátky proti receptoru tyreotropního hormonu. U všech pacientů jsme detekovali cirkulující autoprotilátky proti rekombinantnímu 1D proteinu. Autoprotilátky proti rekombinantnímu 1D proteinu jsme prokázali u všech pacientů s klinicky vyjádřenou endokrinní orbitopatií.

Závěry.
Imunoreaktivita nezávisela na délce trvání nebo závažnosti oční choroby ani na věku pacientů. Nenalezli jsme žádnou korelaci mezi tloušťkou očních svalů a titrem autoprotilátek proti receptoru tyreostimulačního hormonu, hladinami tyreostimulačního hormonu a volného tyroxinu a žádnou korelaci mezi tloušťkou očních svalů a dobou trvání nemoci.

Klíčová slova:
autoprotilátky, endokrinní orbitopatie, Gravesova–Basedowova tyreotoxikóza, oční sval, 1D protein.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se