Diabetes mellitus dospělých diabetiků 1. typu v závislosti na přítomné autoimunitní tyroiditidě vykazuje imunologické, funkční a klinické odlišnosti


Diabetes Mellitus in Adult Patients with Type 1 Diabetes Shows Immunological, Functional and Clinical Differences Depending on the Presence of Autoimmune Thyroiditis

Background.
Autoimmune diabetes is usually accompanied by other autoimmune endocrinopathies, most often by autoimmune thyroiditis (AIT), but it is not clear whether diabetes in these patients differs from diabetes without AIT.

Methods and Results.
Eleven-year follow-up of 47 young adult Type 1 diabetic patients with respect to the presence of AIT (group I – positive antibodies against microsomal peroxidase, antiTPO, and tyreoglobulin, antiTgl, group II – only positive antiTPO, group III – without AIT) showed: a) cessation of endogenous insulin secretion (Cpeptide <0.03 nmol/l) in 100 % of patients with AIT (in group I between year 2 and 9, in group II between year 3 and 11, p<0.05), while in group III without AIT only in 55 % of patients (I,II vs. III, p<0.001); b) higher prevalence of antiGAD values > 5 U/ml in group I when compared to patients without AIT (I vs III, p<0.05); c) tendency toward higher doses of insulin needed for diabetes compensation in patients without AIT; d) the highest prevalence of organ-specific and systemic autoantibodies in group I with the most distinct manifestations of AIT, and the lowest prevalence in group III without AIT (statistically significant).

Conclusions.
Autoimmune diabetes in adults with AIT compared to diabetes occurring isolated showed differences in the area of autoimmunity against islets of Langerhans, Langerhans islets’ function and in the clinical course of the disease.

Key words:
diabetes mellitus Type 1, autoimmune thyroiditis, antiGAD, antiIA2, Langerhans islets’ function, autoimmune polyglandular syndromes.


Autoři: K. Vondra;  B. Bendlová;  I. Šterzl;  J. Vrbíková;  V. Zamrazil
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 267-272
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Autoimunitní diabetes je obvykle doprovázen dalšími autoimunitními endokrinopatiemi, nejčastější autoimunitní tyroiditidou (AIT). Není jasné, zda diabetes melittus u těchto nemocných se odlišuje od diabetes, kde asociace s AIT není přítomná..

Metody a výsledky.
Jedenáctileté sledování 47 dospělých diabetiků typu 1 (young adults) v závislosti na přítomné AIT (skupina I – pozitivní protilátky proti mikrozomální peroxidáze, antiTPO i proti tyreoglobulinu, antiTgl, skupina II – přítomny pouze antiTPO + , skupina III – bez AIT) prokázalo: a) zánik vlastní sekrece inzulínu (Cpeptid <0,03 nmol/l) u 100 % nemocných s AIT (ve skupině I mezi 2.–9. rokem, ve skupině II mezi 3.–11. rokem, p<0,05), zatímco ve skupině III bez AIT pouze u 55 % nemocných (I, II vs. III, p<0,001); b) vyšší výskyt hodnot antiGAD > 5 U/ml ve skupině I ve srovnání s nemocnými bez AIT (I vs III, p<0,05); c) tendenci k vyšším dávkám inzulínu potřebným ke kompensaci u diabetiků bez AIT; d) nejvyšší výskyt orgánově specifických a systémových autoprotilátek ve skupině I s nejvýraznějšími projevy AIT, naopak nejnižší ve skupině III u diabetiků bez AIT (statisticky významné).

Závěry.
Autoimunitní diabetes mellitus dospělých s AIT ve srovnání s diabetes mellitus vyskytujícím se izolovaně vykazuje odlišnosti v oblasti autoimunity proti Langerhansovým ostrůvkům, ve funkci Langerhansových ostrůvků i v klinickém pruběhu.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní tyroiditida, antiGAD, antiIA2, funkce Langerhansových ostrůvků, autoimunitní polyglandulární syndromy.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se