Endokrinologický ústav padesátníkem Jak vstupuje do další padesátky?


The Institute of Endocrinology Celebrates its 50th Anniversary. How is the Institute Poised for the Next 50 Years?

This paper briefly describes the recent research, therapeutic and pedagogical activities of the Institute of Endocrinology in Prague, which will celebrate the 50th anniversary of its foundation in the beginning of 2007. Current research covers a broad spectrum of topics in endocrinology, which include thyroid and steroid hormone research, neuroendocrinology, immunoendocrinology, molecular endocrinology, endocrinology of aging as well as diabetes and obesity research. Not only clinical studies but also epidemiological and basic research studies are carried out at the institute. Each year approximately 25–30 research projects are conducted, financed both locally (Grant Agency of the Ministry of Health IGA, Grant Agency of the Czech Republic GAČR etc.) and by foreign agencies (COST project, 6th Framework program etc.). Since the year 2000, researchers and physicians from the institute have presented 511 papers, of which 162 (32%) were published in internationally impacted journals. Almost 45 000 patients are examined each year at the three clinical departments: the Department of Clinical Endocrinology, the Obesity Management Centre and the Department of Functional Diagnostics. New diagnostic strategies such as assays of recently discovered hormones, clamp techniques, and methods of molecular biology, have been introduced into the regular clinical practice. Recent modernization of the biochemical laboratories and sampling procedures has resulted in modern facilities which offer a broad spectrum of biochemical and hormonal assessments. About 300 patients undergo laboratory investigations daily. Currently, more than half a million biochemical and hormonal assays per year are performed in the institute. The Obesity Management Centre, which was incorporated into the institute in 2002, provides a comprehensive obesity management program focused mainly on the treatment of severely obese patients and patients with high cardiometabolic risks. The institute is involved in pregraduate education at the Faculties of Medicine and at the Faculty of Science of the Charles University and at the University of Southern Bohemia. Both physicians and researchers of the institute contribute significantly to the postgraduate education in endocrinology as the institute is the seat of the Sub-Chair of Endocrinology of the Institute of the Postgraduate Education of Health Care Providers. Both the institute and the Endocrine Sub-Chair obtained the accreditation in endocrinology from the Ministry of Health. Since the acquisition of the Obesity Management Centre, the institute offers a unique one-week training program for obesity specialists organized by the Czech Society for the Study of Obesity. In the forthcoming years closer cooperation with Charles University and the Academy of Sciences is highly likely and should be reflected by a new legislative status of the Institute.

Key words:
Institute of Endocrinology in Prague.


Autoři: V. Hainer;  L. Stárka;  K. Vondra;  R. Hampl
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 183-188
Kategorie: Editorial

Souhrn

Ve stručném přehledu jsou shrnuty současné aktivity Endokrinologického ústavu, který v roce 2007 slaví 50. výročí své existence v oblasti výzkumu, léčby a výuky. Výzkum pokrývá široké spektrum témat současné endokrinologie, počínaje tyreologií přes problematiku steroidních hormonů, neuroendokrinologii, imunoendokrinologii, molekulární endokrinologii a genetiku, endokrinologii stárnutí až po výzkum diabetu a obezity. Výzkum obnáší nejen klinické studie, ale i epidemiologická šetření a otázky základního výzkumu. Každoročně pracovníci ústavu řeší 25–30 výzkumných projektů, podporovaných jak domácími grantovými agenturami (Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví, Grantová agentura České republiky a dalšími), tak mezinárodními projekty (Projekt COST, 6. rámcový projekt Evropské unie aj.). Od roku 2000 výzkumní pracovníci a lékaři z ústavu publikovali 511 originálních článků, z toho 162 (32 %) v zahraničních impaktovaných časopisech. Každoročně je v ústavu vyšetřeno téměř 45 000 pacientů na třech klinických odděleních – Klinické endokrinologie, v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity a v Laboratoři funkční diagnostiky. Do každodenní klinické praxe byly zavedeny nové diagnostické přístupy, zahrnující stanovení nově objevených hormonů, clampové techniky a molekulárně biologické metody. Nedávná restrukturalizace a modernizace biochemických laboratoří a odběrového boxu umožnily využití moderních prostředků a zařízení, nabízejících široké spektrum biochemických a hormonálních vyšetření. Každodenně je v laboratořích vyšetřeno okolo 300 pacientů. To představuje ročně okolo půl milionu hormonálních a dalších biochemických vyšetření provedených v ústavu. Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, začleněné do ústavu v roce 2002, zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu obezity, se zaměřením na těžce obézní jedince a pacienty s vysokým rizikem kardiometabolických onemocnění. Ústav je zapojen do pregraduální výuky na lékařských fakultách, na přírodovědecké fakultě a také na Jihočeské univerzitě. Jak lékaři, tak ostatní výzkumní pracovníci významně přispívají k postgraduální výuce endokrinologie v rámci Subkatedry endokrinologie jako součásti Ústavu pro další vzdělání lékařů (IPVZ), sídlící v ústavu. Jak ústav, tak subkatedra získaly akreditaci pro obor endokrinologie od ministerstva zdravotnictví. Od začlenění Centra pro diagnostiku a léčbu obezity ústav nabízí jedinečný jednotýdenní výukový program pro specialisty v oboru obezitologie, organizovaný Českou obezitologickou společností. V nadcházejících letech očekáváme ještě těsnější spolupráci s Karlovou Univerzitou a s Akademií věd, které by se měly odrazit i v novém statutu ústavu.

Klíčová slova:
Endokrinologický ústav Praha.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×