Genetické příčiny mitochondriálního diabetu


Genetic Background of Mitochondrial Diabetes

Diabetes mellitus type 2 represents a heterogenous disease characterized by impaired glucose homeostasis. The disorder clusters in families suggesting genetic disposition, however the mechanism underlying is unknown. Many studies show more frequent maternal transmission of diabetes in the families. One of huge range of explanation is exclusively maternal transmission of mitochondria. Mitochondria are power organelles which produce ATP molecules by oxidation-reduction reactions via the respiratory chain. They contain their own genome which codes subunits of the respiratory chain and proteosynthetic apparatus for proteins encoded by this genome. Pathogenic mutations of mitochondrial DNA can affect the activity of the respiratory chain and result in various phenotypes. Mitochondrial diabetes is commonly associated with neuromuscular disorders and often presents with nonautoimmune beta cell failure. Although mitochondrial mutations are associated with diabetes, their low frequency does not explain reported more frequent maternal transmission of diabetes mellitus type 2.

Key words:
mitochondrial DNA, mitochondrial diabetes, diabetes mellitus type 2, transfer RNA.


Autoři: M. Vaňková;  P. Lukášová;  A. Zemanová;  J. Včelák;  D. Vejražková;  I. Mazura 1;  B. Bendlová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha ;  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 235-239
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní onemocnění charakterizované porušenou glukózovou homeostází. Častý familiární výskyt poukazuje na genetickou příčinu onemocnění, nicméně přesný mechanizmus vzniku je dosud neznámý. Z mnoha studií je zřejmé, že přenos diabetes mellitus 2. typu v rodokmenech je častější po mateřské linii. Jedním z celé řady možných vysvětlení této skutečnosti je výhradně mateřský přenos mitochondrií. Tyto organely jsou odpovědné za energetický metabolizmus buňky. Při oxidačně–redukčních pochodech v dýchacím řetězci vyrábějí molekuly adenozintrifosfát. Obsahují vlastní genom, který kóduje podjednotky dýchacího řetězce a proteosyntetický aparát pro proteiny kódované tímto genomem. Patogenní mutace v mitochondriální DNA mohou ovlivňovat aktivitu dýchacího řetězce a různě se projevovat ve fenotypu. Mitochondriální diabetes často doprovází syndromy postihující nervovou a pohybovou soustavu a projevuje se neautoimunitním poškozením beta buněk pankreatu. Přestože mutace v mitochondriální DNA vedou k diabetes mellitus, jejich nízká frekvence v populacích nemůže vysvětlit častěji popisovaný maternální přenos diabetes mellitus 2. typu.

Klíčová slova:
mitochondriální DNA, mitochondriální diabetes mellitus, diabetes melitus 2. typu, transferová RNA.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×