Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie


Vacuum Assisted Closure Therapy – Overview of Lesson and Applications

The aim of this review was to provide a comprehensive actual overview of the Vacuum Assisted Closure therapy (VAC). VAC is new method for wound treatment. VAC is assigned especially for per secundam healed wounds. Opencell foam is placed into the wound with the evacuation drain. The wound side and foam are then covered with an adhesive drape. The evacuation drain is connected to a computerized vacuum pump. The VAC removes excess fluid, reduces the number of microorganisms and increases temperature in the wound. Mechanical stress causes granulation tissue formation and neoangiogenesis. The most of published studies present positive influence of VAC for wound healing. The newest studies present positive influence for healing of contaminated wounds, wounds after thoracic surgery, traumatic wounds and also for wounds of diabetic patients. The use of VAC for oncology patients is controversial, but there are some studies to present VAC positive effect in these cases, too. However there are a few studies to present negative complications of VAC, especially increase of microorganisms in the wound. For all that VAC is not standard for wound healing treatment now, presented studies point out that VAC can by used in generally surgery. 

Key words:
vacuum assisted closure, VAC, wound healing.


Autoři: T. Toporcer;  J. Radoňak
Působiště autorů: II. chirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 702-707
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Cieľom tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej metodike v chirurgickom ošetrovaní rán. Podtlakové uzatváranie rán je metódou liečby hlavne tých rán, ktoré sa hoja per secundam. Princípom postupu je umiestnenie špongie priamo do rany, ktorá sa následne prelepí fóliou. Drenáž rany je zabezpečovaná odsávacou hadičkou spojenou s VAC pumpou, produkujúcou podtlak. Tým je z rany odstraňovaný výpotok spolu s infekčným agens, zvyšuje sa teplota rany a spodina rany je mechanicky stimulovaná, čo zlepšuje proliferáciu buniek, najmä fibroblastov, a rast neokapilár. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Najnovšie práce popisujú dokonca pozitívny vplyv VAC terapie aj na hojenie infikovaných rán, hojenie rán v hrudníkovej chirurgii i traumatológii, ako aj hojenie rán u diabetických pacientov. Kontroverzné je použitie tejto metódy u onkologických pacientov, aj v tejto oblasti však boli popísané pozitívne výsledky VAC terapie. Na druhej strane však boli publikované aj práce dokumentujúce nežiadúce účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v rane. Napriek tomu, že VAC terapia nie je v súčasnosti u nás ani v zahraničí štandardným spôsobom ošetrovania rán, publikované práce svedčia pre jej použiteľnosť v širokej škále chirurgických odborov. 

Kľúčové slová:
podtlakové uzatváranie rán, VAC terapia, hojenie rán.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×