Mezinárodní srovnání lékové compliance a faktorů ovlivňujících non-complianci u seniorů s polyfarmakoterapií


Cross-national Comparison of Drug Compliance and Non-compliance Associated factors in the Elderly with Polypharmacotherapy

Background.
Population of seniors in the Czech Republic consumes more than 35 % of all prescribed medications. Currently, Czech seniors take on the average 4–5 prescribed drugs. However, our knowledge about factors influencing drug compliance is scarce particularly in seniors with polypharmacotherapy. Non-compliance can contribute to treatment failure and increases the risk of adverse drug reactions. The aim of the study is to compare drug compliance in the elderly in 11 European countries and to assess the impact of demographic and drug-related factors on noncompliance to medication. 

Methods and Results.
Cross-sectional comparative study in 3881 elderly subjects living in the community receiving home-care services in 11 European countries participating in ADHOC (Aged in Home Care) study. In the sample of Czech subjects we performed in-depth analysis of causes and factors associated with non-compliance in patients with polypharmacotherapy. 12.5% (n=456) of European seniors were non-compliant with prescribed medication with significantly higher prevalence of non-compliance in the CR (33.5 %) and Germany (17.0 %). In the Czech sample following non-compliance risk factors have been identified: taking >7 drugs per os (OR= 2.2), 10 single applications/day (OR= 2.5), more than twice daily dosing (OR= 2.4), problems with drug preparation (OR= 4.6), polypharmacotherapy 5 years and longer (OR= 5.5) and drug preparation without supervision or help (OR= 2.8). The highest prevalence of non-compliance was found for antidepressants (80 %), antiasthmatics (68 %), fibrates (60 %), nonsteroidal antiinflammatory drugs, vasodilatators, anticoagulants/antiplatelet drugs and nootropics (50 %). Among the most common causes, patients reported forgetting to take the drug (74.3 % patients), mistrust in drug effect (10.6%) and fear of taking „too many drugs“ (8.6 %). 

Conclusions.
Non-compliance to prescribed drug regimen is a prevalent problem in one third of the Czech seniors and was found to be the highest among 11 European countries. Doctors prescribing to older people have to monitor purposefully compliance and strenghten co-operation and motivation of the patient to adhere with prescribed drug regimen. Particularly in seniors with polypharmacotherapy it seems necessary to simplify drug regimen as much as possible. In elderly patients with physical disability, cognitive impairment or depression supervision and/or help of another person with drug preparation and application may improve drug compliance. 

Key words:
aged, compliance, polyfarmacotherapy, non-compliance associated factors.


Autoři: E. Topinková 1,2;  D. Fialová 1,3;  G. I. Carpenter 4;  R. Bernabei 5
Působiště autorů: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha 2;  Katedra sociální a klinické farmacie FaF UK, Hradec Králové 3;  Centre for Health Services Studies, University of Kent, Kent, Spojené království 4;  Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Universita Cattolica Sacro Cuore, Roma, Itálie 5
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 726-732
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Populace seniorů konzumuje v České republice více než 35 % všech předepisovaných léků a současný český senior užívá v průměru 4–5 léků na lékařský předpis. Dosud však nemáme dostatečné informace o faktorech ovlivňujících lékovou complianci zejména u seniorů s polyfarmakoterapií. Non-compliance může být příčinou neúčinnosti léčby a zvyšuje riziko nežádoucích účinků farmakoterapie. Cílem práce je porovnat lékovou complianci seniorů v 11 evropských zemích a zhodnotit vliv demografických a lékových faktorů na non-complianci. 

Metody a výsledky.
Průřezová srovnávací studie u 3881 starších osob žijících ve vlastní domácnosti zabezpečených službami home-care v 11 evropských zemích sledovaných ve studii ADHOC (Aged in Home Care). U vzorku české populace byla provedena podrobná analýza příčin a faktorů predikujících non-complianci u pacientů s polyfarmakoterapií. Celkem 12,5 % (n=456) evropských seniorů bylo non-compliantních s doporučenou léčbou se statisticky významně vyšším procentem non-compliance v České reublice (33,5 %) a Německu (17,0 %). Jako významné rizikové faktory non-compliance byly v českém souboru identifikovány: užívání 7 a více druhů léků per os (OR 2,2), 10 a více jednotlivých aplikací denně (OR 2,5), podávání častěji než 2x za den (OR 2,4), problémová manipulace s léky (OR 4,6), polypragmazie déle než 5 let (OR 5,5) a příprava léků bez dohledu nebo pomoci (OR 2,8). Nejvyšší výskyt non-compliance byl zjištěn u antidepresiv (80 %), antiastmatik (68 %), fibrátů (60 %), nesteroidních antiflogistik, vazodilatancií, antikoagulancií/antiagregancií a nootropik (50 %). Jako nejčastější důvody non-compliance udávali pacienti zapomenutí užití léku (74,3 %), nedůvěru v léčebný účinek (10,6 %) a obavy z užívání velkého počtu léků (8,6 %). 

Závěry.
Non-compliance s předepsaným lékovým režimem je častým problémem u třetiny seniorů v České republice a je nejvyšší z 11 evropských zemích. Lékaři při předepisování seniorům musí na tuto problematiku myslet, aktivně complianci sledovat a posilovat spolupráci a motivaci nemocného k dodržování předepsaného režimu. Zejména u seniorů vyžadujících polyfarmakoterapii je třeba co nejvíce zjednodušit lékový režim. U starších osob s tělesným postižením, kognitivní poruchou nebo depresí může zajištění dohledu a pomoci druhé osoby při přípravě a podávání léků zlepšit lékovou complianci. 

Klíčová slova:
stáří, polyfarmakoterapie, compliance, rizikové faktory non-compliance.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se