Efektivita výuky teoretické i klinické gerontologie u studentů 1. lékařské fakulty UK v Praze


Effectiveness of Teaching Gerontology and Geriatrics in Students of the 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Background.
Increasing number of seniors in the society requires more university-degree educated professionals – health care professionals, social care workers and managers with basic exposure to and knowledge of gerontology and geriatrics. The aim of our paper was to evaluate the effectiveness of undergraduate training of gerontology and geriatrics among students of the 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague. 

Methods and Results.
To get information about knowledge of medical students and students of ergotherapy and physiotherapy and about their attitudes towards senior citizens we conducted a survey using two anonymous questionnaires prepared in our department and piloted earlier. The survey ran during the academic year 2004/2005. Students completed identical questionnaires twice, first time before the start of the clinical rotation and second time after the training end (n=134). Evaluation of knowledge and attitudes confirmed that one to two weeks clinical rotation at Department of Geriatrics was effective and increased knowledge of students in the topic trained. The percentage of correct answers in all three evaluated training programmes increased after the completion of the clinical rotation and reached 83% and more. From 134 participating students, 54.5 % appreciated life experience and wisdom of seniors they met, 98.4 % of students were satisfied with the training programme and 67.2 % of students reported that after training they changed their attitude towards senior population. 

Conclusions.
Our survey confirmed that clinical training in geriatric medicine at 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague, prepared in agreement with current European recommendations is sufficiently effective and well accepted by the students. Therefore we recommend introduction of formal geriatric training for students in all medical faculties in the Czech Republic. 

Key words:
geriatrics, gerontology, undergraduate training and education.


Autoři: P. Mádlová 1;  J. Neuwirth 1,2;  E. Topinková 1,2
Působiště autorů: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 733-737
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Stoupající počet seniorů v naší společnosti vyžaduje stále více vysokoškolsky vzdělaných profesionálů – zdravotnických pracovníků, pracovníků sociální sféry a manažerů vybavených základními znalostmi gerontologie a geriatrie. Cílem naší práce bylo zhodnotit efektivitu pregraduální výuky gerontologie a geriatrie u studentů 1. LF UK. 

Metody a výsledky.
K získání představy o vědomostech studentů programů lékařství, ergoterapie a fyzioterapie z gerontologie a geriatrie a jejich postojů k seniorské populaci jsme použili šetření s pomocí dvou anonymních dotazníků vlastní konstrukce. Identické dotazníky studenti vyplnili před zahájením blokové stáže a po ukončení výuky (N=134). Vyhodnocení vědomostních a postojových dotazníků potvrdilo, že bloková stáž z gerontologie a geriatrie absolvovaná na Geriatrické klinice byla efektivní a zvýšila znalosti studentů v dané problematice. Procento správných odpovědí ve všech třech hodnocených vzdělávacích programech se po absolvování blokové stáže zvýšilo a přesahovalo 83 %. Ze 134 studentů 54,5 % ocenilo u seniorů jejich životní zkušenosti a moudrost, 98,4 % studentů bylo spokojeno s výukou a 67,2 % studentů uvedlo, že stáž změnila jejich názor na seniorskou populaci. 

Závěry.
Naše šetření potvrdilo, že klinická výuka geriatrie na 1. LF UK koncipovaná v souladu se současnými evropskými doporučeními je dostatečně efektivní, studenty příznivě přijímaná a je nutno ji rozvíjet na všech lékařských fakultách v České republice. 

Klíčová slova:
geriatrie, gerontologie, pregraduální výuka a vzdělávání.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se