Onemocnění kardiovaskulárního systému a genové polymorfizmy


Cardiovascular Diseases and Gene Polymorphisms

Cardiovascular diseases rank among the most important mortality causes in the Czech population. Although the unhealthy living style plays a key role in their development and progression, impacts of the hereditary predisposition can not be denied. This article characterizes the gene polymorphisms and results of mutations in general. An overview of the most important findings presented in papers published in the Czech Republic and worldwide follows. Issues of concrete gene polymorphism associations with such pathological conditions as acute or chronic heart failure, essential hypertension or heart rhythm disorders are discussed. Attention is paid to genes that participate on ß-adrenergic signalling, to genes for angiotensin, to ACE-gene and to angiotensin II receptor gene. A table summarizing the most important data is attached to the article. 

Key words:
cardiovascular diseases, hereditary predisposition, gene polymorphism.


Autoři: L. Bartošová;  V. Strnadová;  M. Bartoš 1;  J. Krčmář;  J. Nečas
Působiště autorů: Ústav humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutická fakulta VFU, Brno ;  Laboratoř molekulární diagnostiky, Genex, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 695-700
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Onemocnění kardiovaskulárního systému patří v současnosti mezi nejzávažnější příčiny mortality obyvatelstva České republiky. Ačkoliv se na jejich vzniku a progresi významně podílí nezdravý životní styl, nelze upřít i vliv dědičné predispozice. V přehledovém článku je nejprve stručná charakteristika toho, co jsou genové polymorfizmy a k jakým následkům mohou mutace obecně vést. Poté následuje přehled nejvýznamnějších výsledků prací našich a zahraničních autorů, které řeší problematiku asociace konkrétních genových polymorfizmů s takovými patologickými stavy, jako je akutní nebo chronické srdeční selhání, esenciální hypertenze nebo poruchy srdečního rytmu. Pozornost je soustředěna na geny podílející se na ß-adrenergní signalizaci, na gen pro angiotenzinogen, pro angiotenzin konvertující enzym a pro receptor angiotenzinu II. Na konci článku jsou nejdůležitější fakta shrnuta do přehledné tabulky. 

Klíčová slova:
kardiovaskulární choroby, dědičná predispozice, genový polymorfizmus.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se