Denzita exprese antigenu CD20 na populaci nádorových buněk u pacientů s chronickými lymfoproliferacemi B-lymfocytární řady


Density Expression of the CD20 Antigen on Population of Tumor Cells in Patients with Chronic Lymphoproliferative Diseases

Background.
Rituximab is being used successfully in the treatment of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases. The success of treatment by rituximab is influenced, among other factors, by the antigen density on tumor cells. Therefore, the authors analyzed and compared the densities of the CD20 antigen in patients with chronic lymphoproliferative diseases. 

Methods and Results.
Previously untreated patients with B-chronic lymphocytic leukemia (B-CLL), mantle-cell lymphoma (MCL), and small-cell lymphocytic lymphoma (SCLL) were evaluated by flow cytometry. The control group consisted of blood donors. The CD20 density was measured on tumor cell populations in patients and on the B-lymphocytes of the control group. The density was expressed in MESF. In the patients with B-CLL and SCLL, the CD20 density was low (25 300 vs. 36 100 MESF) and it was significantly lower than in donors (172 800 MESF; p<0.001). The difference between B-CLL and SCLL patients was not statistically significant. The density in MCL patients (196 300 MESF) was comparable to that of donors. 

Conclusions.
We did not prove statistical different density of CD20 antigen in patients with SCLL when compared with B-CLL patients. High density in MCL patients may be helpful in differential diagnosis against B-CLL and SCLL. 

Key words:
rituximab, flow cytometry, density, CD20, chronic lymphocytic leukemia, small cell lymphocytic lymphoma, mantle cell lymphoma.


Autoři: V. Suková 1;  M. Klabusay 1,2;  P. Čoupek 3;  Y. Brychtová 2;  M. Doubek 1,2;  J. Mayer 2
Působiště autorů: Laboratoř flow cytometrie a celulární terapie LF MU a FN, Brno 1;  Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno 2;  Český geologický ústav, Brno 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 712-716
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V posledních letech je stále více využívána v léčbě pacientů s chronickými lymfoproliferacemi monoklonální protilátka rituximab, která navozuje rychlou eliminaci nádorové populace. Výsledky in vitro experimentů poukazují na korelaci mezi účinností rituximabu a denzitou antigenu CD20 na povrchu buněk. Z tohoto důvodu bylo cílem naší práce analyzovat a porovnat denzitu mezi vybranými lymfoproliferacemi. 

Metody a výsledky.
Vzorky pacientů s nově diagnostikovanou B-chronickou lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny byly analyzovány na flow cytometru. Kontrolní skupinou byly stanoveny vzorky dárců krve. Denzita antigenu CD20 byla hodnocena u pacientů na nádorové populaci a u dárců na B lymfocytech. Denzita je vyjádřena v jednotkách MESF. U pacientů s B-CLL a SCLL byla denzita velmi nízká (25 300 vs. 36 100 MESF) a signifikantně nižší než u dárců (172 800 MESF, p<0,001), přičemž rozdíl mezi skupinami B-CLL a SCLL nebyl statisticky významný. U pacientů s MCL byla denzita (196 300 MESF) srovnatelná s denzitou u dárců. 

Závěry.
U pacientů s diagnózou SCLL nebyla zaznamenána statisticky odlišná denzita antigenu CD20 ve srovnání s pacienty s B-CLL. Vysoká denzita u pacientů s MCL může sloužit jako pomocný parametr při odlišení této diagnózy od B-CLL a SCLL. 

Klíčová slova:
rituximab, průtoková cytometrie, denzita, CD20, chronická lymfatická leukémie, lymfom z malých lymfocytů, lymfom plášťové zóny.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se