Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna paradigmatu?


Geriatric View on the Health and Disease in Old Age – Changes in the Paradigm?

Article is aimed at the health status of seniors, their prognosis and namely at the conception of health and disease in old age. It calls attention to the paradigm changes that should overcome the predominating concentration on the disease and stress the functional status and the quality of life of the patient. Concepts of geriatric fragility, geriatric deterioration and geriatric syndromes are delimitated. Health potential based on the stamina, vitality and creative adaptability is accepted and its relation to Antonovian concept is given. Conclusion is given to the outlines of necessary systemic changes in the health care of seniors in order to adjust it better to their actual requirements. 

Key words:
health potential, health and disease in old age, geriatric syndromes, geriatric fragility, geriatric patient, geriatric deterioration.


Autoři: Z. Kalvach;  C. Drbal 1;  H. Zavázalová 2;  M. Šnejdrlová;  J. Ondrušová
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, Praha 1;  Ústav sociálního lékařství LF UK, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 909-915
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Článek se zabývá zdravotním stavem seniorů, jeho prognózou a především pojetím zdraví a nemoci ve stáří. Upozorňuje na paradigmatické změny s překonáním převládající orientace na chorobu a s přenesením důrazu na funkční stav pacienta a kvalitu jeho života. Jsou vymezeny pojmy geriatrické křehkosti, geriatrické deteriorace a geriatrických syndromů. Je identifikován zdravotní potenciál, tvořený odolností, zdatností a kreativní adaptabilitou jako základní pojem zdraví a je uveden jeho vztah k Antonovského konceptu. V závěru jsou nastíněny systémové změny péče o zdraví seniorů, nezbytné k tomu, aby lépe a účelněji odpovídala skutečným potřebám. 

Klíčová slova:
potenciál zdraví, zdraví a nemoc ve stáří, geriatrické syndromy, geriatrická křehkost, geriatrický pacient, geriatrická deteriorace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×