Zdravotní a psychosociální aspekty kvality života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk


Healthy and Psychosocial Aspects of Quality of Life in Patients Undergoing Autologous Progenitor Stem Cell Transplantation

Background.
The haematopoietic stem cell transplantation is a specific therapy used not only for the treatment of haematooncological diseases, but also for the treatment of the solid tumours and some of the non-malignant diseases. The haematopoietic stem cell transplantation has an influence on the course of the disease and the quality of life as any other curative method. The authors explore the quality of life in 12 adult patients with acute myeloid leukaemia undergoing autologous progenitor stem cell transplantation at the Department of Clinical Haematology of the 2nd Department of Internal Medicine of Charles University Hospital in Hradec Králové. 

Methods and Results.
The European Quality of Life Questionnaire EQ-5D was used in evaluating effects of the selected healthy and psychosocial aspects on the quality of life (age, sex, level of education, religion, smoking abuse, polymorbidity, marital status and lapse time from transplantation). The results show that quality of life significantly depends on the age, level of education, smoking abuse, religion and polymorbidity. Effects of other aspects on the quality of life were not revealed. 

Conclusions.
The global quality of life in our adult patients with acute myeloid leukaemia undergoing autologous progenitor stem cell transplantation at the Department of Clinical Haematology of 2nd Department of Internal Medicine of Charles University Hospital in Hradec Králové is on greatly good level (mean EQ-5D score was 75,1 % and mean EQ-5D VAS was 67,5 %). 

Key words:
quality of life, acute myeloid leukaemia, haematopoietic stem cell transplantation, quality of life questionnaire.


Autoři: L. Slováček 1,2;  MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D. 3;  L. Jebavý 1,2
Působiště autorů: Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 1;  II. interní klinika – Oddělení klinické hematologie FN a LF UK, Hradec Králové 2;  Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 949-952
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Transplantace krvetvorných buněk je specifická léčebná metoda užívaná nejen v léčbě hematologických malignit a solidních tumorů, ale i v léčbě nenádorových onemocnění. Podobně jako jiné léčebné metody i transplantace krvetvorných buněk ovlivňuje další průběh onemocnění, a tím i kvalitu života nemocného. Autoři ve své transverzální studii s 12 dospělými pacienty s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové analyzují vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života u této skupiny nemocných. 

Metody a výsledky.
Metodikou European Quality of Life Questionnaire EQ-5D je hodnocena kvalita života v závislosti na věku, pohlaví, úrovni vzdělání, polymorbiditě, religiozitě, rodinném stavu, abusu kouření a časovém odstupu od provedení transplantace. Výsledky prezentují statisticky významnou závislost kvality života nemocných na věku, religiozitě, abúzu kouření, úrovni vzdělání a polymorbiditě. Vliv ostatních aspektů se jako statistický významný neprokázal. 

Závěry.
Globální kvalita života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové je na velmi dobré úrovni, o čemž vypovídají i průměrné hodnoty EQ-5D skóre (75,1 %) a EQ-5D VAS (67,5 %). 

Klíčová slova:
kvalita života, akutní myeloidní leukémie, transplantace krvetvorných buněk, dotazníky kvality života.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se