Vír vlasů – geneticky vázaný jev při vyšetřování fenotypu praváctví a hemisferální dominance


Hair Whorl-A Genetically Bound Phenomenon in Testing of Right-handedness and Hemispheric Dominance

Background.
The importance of normal development of hemispheric dominance and its significance for the development of an individual is sufficiently known. The internationally not well known procedure according to Zlab (1) represents one of the most suitable examinations for right-handedness and laterality testing. 

Methods and Results.
In our study we used one of the most popular questionnaires for phenotype testing of handedness- Edinburgh’s Inventory (2). According to this questionnaire we have examined 65 children 10 years of age (± one year), and classified them into 3 groups: a) pure right-handed (n=51), b) pure left-handed (n=5) (all have fulfilled +90–100% resp. –90–100% of answers on corresponding ten questions) and c) a group of mixed laterality- -ambidextrous (n=9). The questionnaire we have accomplished by means of objective testing of hair whorl direction presupposed clockwise in right-handed and counter clockwise in lefthanded. Some of other tests we used turn to be more reliable than lid opening and using a broom (upper hand) by „dominant“ hand used in Edinburg’s Handedness Inventory. We have examined also hand, elbow, knee and leg joints excursibiliy (enlarged passivity and/or diminished muscle tonus) to define cerebellar dominance: right cerebellar hemisphere in right-handed and left cerebellar hemisphere in left-handed. In the group of pure right-handers we found clockwise hair whorl in 23 of 25 boys. In girls (probably due tu various hair combing) we found clockwise hair whorl only in 12 of 26 children. 

Conclusions.
Examination of the hair whorl direction seems to be enrichment for a quick clinical phenotype and genotype laterality testing. 

Key words:
hair whorl, genotype, right-handedness, left-handedness, hemispheric dominance.


Autoři: J. Tichý
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 955-958
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Význam normálního rozvoje hemisferální dominance pro vývoj jedince je dostatečně znám. Jedním z nejvhodnějších testů fenotypu praváctví a laterality je mezinárodně málo známý postup podle Žlaba (1). 

Metody a výsledky.
V naší studii jsme ale použili jeden z nejvíce populárních dotazníků k zjišťování fenotypu praváctví–leváctví, a to dotazník edinburgský (2). Podle něj jsme vyšetřil 65 dětí ve věku kolem 10ti let (±1 rok) a utvořili 3 skupiny: a) čistých praváků (n=51), b) čistých leváků (n=5), splňujících 90–100 % příslušných odpovědí a c) skupinu s nevyjádřenou, smíšenou lateralitou (ambidextrů – n=9). Dotazníkové vyšetření jsme doplnili objektivním testováním předpokládaného směru víru vlasů – u praváků ve směru hodinových ručiček, u leváků proti směru hodinových ručiček a několika dalšími testy, které jsme shledali jako spolehlivější, než jsou otevírání víčka či držení násady „dominantní“ rukou, uváděných v edinburghském dotazníku. Dále jsme vyšetřovali kloubní pasivitu (a svalový tonus) na končetinách – v zápěstí, v lokti, koleni a kotníku – za účelem stanovení mozečkové dominance: pravostranné u praváků a levostranné u leváků. Ve skupině čistých praváků jsme nalezli pravostranný vír vlasů u 23 z 25 chlapců, spolehlivě jsme mohli podobný nález vidět jen u 12 ze 26 dívek (nejspíše pro různou úpravu vlasů). 

Závěry.
Vyšetřování směru víru vlasů se zdá být obohacením pro rychlé klinické testování fenotypu a genotypu laterality. 

Klíčová slova:
vír vlasů, genotyp, pravorukost, levorukost, hemisferální dominance.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se