Změny leptinu, leptinového receptoru a mastných kyselin v průběhu chemoradioterapie u nemocných s karcinomem jícnu


Changes in Leptin, Leptin Receptor and Fatty Acids Levels During Chemoradiotherapy for Oesophageal Cancer

Background.
Oesophageal cancer patients with substantial weight loss have worse prognosis. Weight loss is often refractory to the nutritional support. Causes of the weight loss are multiple: oesophageal stricture, frequent alcohol abuse, cancer related cachexia. It may be a consequence of metabolic changes mediated by cytokines, hormones and tumour derived products. Leptin, a protein produced by adipocytes, is an important signalling molecule in energy regulation, metabolism of fatty acids and it can also augment tumour growth of various cancer cell lines. Enhanced intake of poly-unsaturated fatty acids may play an important role in the reversal of cancer related weight loss.

Methods and Results.
In this study we examined the nutritional status (pre-treatment weight-loss, actual weight, body mass index), serum levels of leptin, soluble leptin receptor, TNF-α, IGF-1 and plasma phosphatidyl-cholin fatty acids before the beginning of treatment, after the onset of treatment and shortly before its completion. In the group of 38 pts (33 men, 5 women), mean age 58 years, statistically significant mean pre-treatment weight-loss 8 kg and significant mean weight loss 2 kg after chemoradiotherapy was observed. Concomitant chemoradiation led to transient elevation of serum leptin level despite the weight loss during chemoradiotherapy. Significant changes in the distribution of fatty acids in plasmatic phosphatidyl-cholin were observed.

Conclusions.
Our results show the possibility for direct influence of chemoradiotherapy on body weight regulation in advanced oesophageal cancer patients.

Key words:
oesophageal cancer, soluble leptin receptor, fatty acids, nutritional status, concomitant chemoradiotherapy.


Autoři: M. Zemanová;  L. Petruželka;  G. Pazdrová;  M. Haluzík 1;  F. Novák 2;  A. Svobodník 3
Působiště autorů: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 811-816
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Pacienti s karcinomem jícnu, kteří mají významnou ztrátu hmotnosti v předchorobí, mají horší prognózu. Pokles hmotnosti bývá často nutriční podporou nezvládnutelný. Příčiny tohoto poklesu jsou různorodé: stenóza jícnu, abúzus alkoholu, nádorová kachexie. Ta může být podmíněna metabolickými změnami působenými cytokiny, hormony a nádorem tvořenými produkty. Leptin produkovaný adipocyty hraje podstatnou roli při regulaci přeměny energie i metabolizmu mastných kyselin a byl zjištěn jeho vliv na nádorový růst u různých nádorových buněčných linií. Vícenenasycené mastné kyseliny mohou mít příznivý vliv pro zvrat nádorové kachektizace. 

Metody a výsledky.
V této studii jsme sledovali nemocné léčené předoperační konkomitantní chemoradioterapií pro pokročilý karcinom jícnu. Ve studii byl vyšetřován stav výživy (předléčebná ztráta hmotnosti, aktuální váha, body mass index), byly měřeny sérové hladiny leptinu, rozpustného leptinového receptoru, TNF-α, IGF-1 a mastných kyselin v sérovém fosfatidylcholinu před zahájením chemoradioterapie, po zahájení léčby a při jejím ukončení. Ve skupině 38 nemocných (33 mužů, 5 žen) o průměrném věku 58 let, byl zjištěn statisticky významný pokles váhy před zahájením léčby v průměru o 8 kg, během chemoradioterapie došlo k dalšímu signifikantnímu poklesu průměrně 2 kg. Konkomitantní chemoradioterapie vedla k významnému přechodnému vzestupu koncentrace sérového leptinu a poklesu hladiny solubilního leptinového receptoru, přestože pokračoval hmotnostní úbytek. Došlo také k významným změnám ve složení mastných kyselin. 

Závěry.
Výsledky ukazují na možnost přímého zásahu chemoradioterapie do mechanizmů regulace tělesné hmotnosti a nutričního stavu u nemocných s pokročilým karcinomem jícnu. 

Klíčová slova:
karcinom jícnu, leptin, solubilní leptinový receptor, mastné kyseliny, stav výživy, konkomitantní chemoradioterapie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×