Kognitivní dysfunkce a její léčba – výzva pro 21. století


Cognitive Dysfunction and Its Therapy

In the first part the meaning of terms cognition and cognitive dysfunction is clarified. Cognitive dysfunction is found in many neuropsychiatric disorders. Majority of studies were done in patients with schizophrenia and dementia. For studying cognitive dysfunction, the most appropriate appear the initial phases of the disease. The next part of the study summarizes the treatment possibilities of cognitive dysfunction in schizophrenia. Atypical antipsychotics represent the basal treatment. The improvement of cognitive deficit by atypical antipsychotics is significant, but its importance in real life is small. The new add-on treatment has the potential for further improvement of cognitive dysfunction. This approach includes augmenting effects of neurotransmitters related to cognition (glutamate, noradrenalin, serotonin, acetylcholine). The improvement of cognitive dysfunction can improve the long-term outcome and functional prognosis in patients suffering from schizophrenic disorder.

Key words:
cognitive dysfunction, schizophrenia, dementia, atypical antipsychotics add-on treatment, augmentation.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 801-804
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

V úvodu je objasněn pojem kognice a kognitivní dysfunkce. Kognitivní dysfunkci nacházíme u řady neuropsychiatrických onemocnění. Nejvíce byla tato problematika studována u schizofrenie a demencí. Pro zkoumání kognitivní dysfunkce jsou zvláště vhodné iniciální fáze onemocnění , které se jeví optimální pro ověřování léčebných možností. Dále jsou shrnuty možnosti léčby kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Základní léčbou jsou v současné době atypická antipsychotika. Zlepšení kognitivního deficitu atypickými antipsychotiky je statisticky signifikantní, avšak odraz v reálném životě je malý. Nová adjuvantní léčba má potenciál dále pozitivně ovlivnit kognitivní dysfunkci. Spočívá převážně v augmentaci neurotransmiterových systémů spojovaných s kognicí (glutamát, noradrenalin, serotonin, acetylcholin). Zlepšení kognitivní dysfunkce může zlepšit dlouhodobý průběh a funkční prognózu u nemocných se schizofrenní poruchou. 

Klíčová slova:
kognitivní dysfunkce, schizofrenie, demence, atypická antipsychotika přídatná léčba, augmentace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se