Současný pohled na plasticitu kmenových buněk a buněčnou terapii


Present View on the Stem Cell Plasticity and Cell Therapy

The most controversial problem in the present biology and medicine is the existence of stem cell plasticity. Experimental biology and medicine have been working with stem cells and stem cell therapy more than twenty years. The term plasticity, as it is understood, is the potential of stem cell phenotypes that is much broader that phenotypes of differentiated cells of their original tissues. Many laboratories have documented the existence of stem cell plasticity; however, many objections to the reported results still exist. Here, we present some of these objections questioning the data on stem cell plasticity. We wish to point out some problems associated with plasticity of stem cells, transdifferentiation and cell fusion. Recent experimental results indicate that stem cells may have a key role in stem cell therapy. This review is an introductory discussion on the stem cell plasticity and stem cell therapy.

Key words:
stem cells, plasticity, transdifferentiation, stem cell therapy.


Autoři: S. Filip 1;  J. Mokrý 2;  R. Pudil 3
Působiště autorů: Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Hradec Králové 1;  Ústav histologie a embryologie LF UK, Hradec Králové 2;  I. interní klinika FN, Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 779-783
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Jedním z nejspornějších problémů v současné biologii a medicíně je existence plasticity kmenových buněk. Experimentální biologie a medicína pracuje s kmenovými buňkami a s využitím buněčné terapie již více než 20 let. Termínem plasticita se míní fenotypový potenciál kmenových buněk, který je širší, než jsou fenotypy diferencovaných buněk jejich původních tkání. Mnoho laboratoří již podalo důkaz o existenci plasticity kmenových buněk, ale vznikla celá řada námitek k prezentovaným výsledkům. Prezentujeme některé z námitek zpochybňující údaje o plasticitě kmenových buněk. Ve sdělení chceme poukázat na některé otázky a problémy spojené s plasticitou kmenových buněk, otázkami transdiferenciace a fúze buněk. Z dosavadních experimentálních výsledků můžeme říci, že kmenové buňky budou mít klíčovou úlohu v buněčné terapii. Toto sdělení představuje určitou sondu a úvod do diskuze určené pro plasticitu kmenových buněk a buněčnou terapii. 

Klíčová slova:
kmenové buňky, plasticita, transdiferenciace, buněčná terapie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se