Renální angiomyolipom, histologie, diagnostika a terapie


Renal Angiomyolipoma, Histology, Diagnostics and Therapy

Background.
Renal angiomyolipoma is a benign mezenchymal tumour with prevalence of 0,3–3 % of all surgically resected renal tumours. Tumour is often associated with tuberous sclerosis complex or with another fakomatosis. Tumour has typical pathological image in computer tomography notation that enables the diagnosis. Symptomatology and possible complications depend on the tumour size. Large or symptomatic tumours are indicated for resection, nephrectomy or local ablation.

Methods and Results.
612 patients with renal tumour were operated at the Department of Urology faculty hospital in Pilsen. Angiomyolipoma occurred in 7 patients. Average age at the time of operation was 64 years, ratio female and male was 5:2. Clinical symptomatology was expressed in 3 patients. The size of tumour was 2 to 8 cm, in 5 patient the tumors were solitary. Translumbal tumour resection was performed in 3 patients. These tumours were at the same time multifocal. Suspicion from tuberous sclerosis was pronounced in some care. The angiomyolipoma was accidentally found in 2 cases of nephrectomy, which was indicated for other diagnosis.

Conclusions.
We define diagnosis by means of CT notation in the most of patients. This notation is not typical by any version of angiomyolipoma and we choose therefore surgical revision.

Key words:
benign renal tumours, renal angiomyolipoma, nephrectomy, resection, ablation.


Autoři: T. Ürge;  M. Hora;  O. Hes 1;  Z. Chudáček 2
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň ;  Šiklův patologicko – anatomický ústav LF U, Plzeň 1;  Radiodiagnostická klinika LF UK a FN, Plzeň – Bory 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 821-823
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Renální angiomyolipom je benigní mezenchymový nádor s incidencí 0,3–3 % chirurgicky explorovaných nádorů ledvin. Nádor se často vyskytuje ve spojení s tuberózní sklerózou. Nádor má natolik patognomický obraz na CT, že lze podle něj stanovit diagnózu. Symptomatologie a komplikace jsou závislé na velikosti nádoru. U velkých či symptomatických nádorů je indikována resekce nádoru, nefrektomie či ablace in situ. 

Metody a výsledky.
Na Urologické klinice FN Plzeň bylo v letech 1996–2004 operováno 612 pacientů s nádorem ledviny. Angiomyolipom byl u 7 pacientů. Průměrný věk v době operace byl 64 let, poměr žen a mužů 5:2. U 3 pacientů byla přítomna klinická symptomatologie. Nádory byly 2–8 cm velké, u pěti pacientů solitární. Translumbální resekce nádoru byla provedena u tří pacientů. Translumbální nefrektomie byla provedena dvakrát pro suspekci z malignity. Tyto tumory byly zároveň vícečetné. V jednom případě bylo vysloveno podezření na tuberózní sklerózu. Ve dvou případech byl angiomyolipom náhodným nálezem při nefrektomii indikované pro jinou diagnózu. 

Závěry.
U většiny nemocných stanovíme diagnózu podle zobrazení angiomyolipomu na CT. U některých jeho variant není zobrazení tak typické, a proto volíme operační revizi. 

Klíčová slova:
benigní nádory ledvin, renální angiomyolipom, nefrektomie, resekce, ablace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×