Akutní nekróza jícnu


Acute Oesophageal Necrosis

The case of acute oesophageal necrosis in 56-year-old patient with tumor dissemination is presented. Acute endoscopy was performed after several hours lasting haematemesis and melena. Endoscopy revealed acute oesophageal necrosis in more than 2/3 of the oesophagus. Patient was treated with proton pump blockers and the total parenteral sustenance was introduced. Three days after the hospital admission the patient died in the septical metabolic disorder resulting from a disseminated spinocellular carcinoma of cervix uteri. Autopsy confirmed necrosis of oesophageal mucosa penetrating into the muscularis mucosae. Acute oesophageal necrosis is a rare disease, which is characteristic by the endoscopic finding of „black oesophagus“, histological image of mucous membrane necrosis and by unknown aetiology. The article gives an overview of contemporary knowledge on the clinical, endoscopic and histologic images. The finding of „black oesophagus“, which has been reported by several endoscopic units, has highly heterogeneous origin and it represents 0.0125 % (Moreto) till 0.28 % (Augusto) of cases. Our department has recorded 2 cases from 24 271 of endoscopies performed in the last 8 years. 

Key words:
acute oesophageal necrosis, black oesophagus, oesophageal ischemia.


Autoři: L. Husová;  K. Múčková 1;  R. Kroupa;  M. Dastych jr.;  M. Šenkyřík
Působiště autorů: Interní gastroenterologická klinika LF a FN, Brno – Bohunice ;  Patologický ústav LF a FN, Brno – Bohunice 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 48-52
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Autoři popisují případ akutní nekrózy jícnu u 56leté nemocné s diseminovaným nádorovým onemocněním. Akutní endoskopie byla provedena u této nemocné pro několik hodin trvající hematemezu a melenu. Z endoskopického nálezu byla stanovena diagnóza akutní nekrózy jícnu postihující více než 2/3 jícnu. Pacientka byla léčena blokátory protonové pumpy a byla u ní zavedena totální parenterální výživa. Nemocná však umírá třetí den od přijetí v metabolickém rozvratu při septickém stavu a diseminovaném spinocelulárním karcinomu čípku děložního. Pitevní nález potvrdil nekrózu sliznice jícnu zasahující až do muscularis mucosae. Akutní nekróza jícnu je velmi vzácné onemocnění charakterizované endoskopickým nálezem tmavého jícnu „black esophagus“, histologickým obrazem nekrózy sliznice a neznámou etiologií. V článku je podán souhrn současných poznatků týkajících se klinického, endoskopického a histologického obrazu. Nález „černého jícnu“ udávaný různými endoskopickými pracovišti je velmi různorodý, pohybuje se od 0,0125 % (Moreto) až do 0,28 % (Augusto). Na našem pracovišti jsme zaznamenali dva případy z 24 271 provedených gastroskopií za 8 let (0,008 %). 

Klíčová slova:
akutní nekróza jícnu, černý jícen, black esophagus, ischémie jícnu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×