Pilotní studie nové možnosti neinvazivního hodnocení dysfunkce endotelu pomocí analýzy charakteru postokluzního průtoku a. brachialis


Pilot Study of the Noninvasive Assessment of Endothelial Dysfunction by Post-occlusion Dopplerometry Velocity Curves Analysis in Arteria Brachialis

Background.
Anew method of noninvasive assessment of endothelial dysfunction was used in this pilot study. Study has been set on a. brachialis dopplerometry velocity curves analysis. Index of blood stream deceleration between the first and second minute of the postocclusion periode was measured on a. brachialis after transient mechanical occlusion of the forearm – so called Deceleration Index. 

Methods and Results.
Eighteen patients with so far untreated hypercholesterolemia were involved in our study. Profile of velocity curves became significantly different after six months of fluvastatin therapy, Deceleration Index increased from 3 % to more than 7 % (p<0.05). That correlated with LDL-CH levels decrease, but also with the significant decrease of biochemical markers of endothelial dysfunction (trombomodulin, von Willebrand factor). 

Conclusions.
The result is corresponding with previously published studies that have proved endothelial function improvement after statin therapy using another ultrasonographic methods. 

Key words:
endothelium, dysfunction, deceleration index, dopplerometry, fluvastatin.


Autoři: P. Jehlička ;  O. Mayer jr. 1
Působiště autorů: Dětská klinika FN, Plzeň ;  II. interní klinika FN LF UK, Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 43-46
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V pilotní studii byla použita nová metoda neinvazivního měření endoteliální dysfunkce pomocí analý zy rychlostních křivek, získaných dopplerometrickým měřením gradientů a. brachialis. 

Metody a výsledky.
Po přechodné mechanické okluzi předloktí byl hodnocen index decelerace toku krve v brachiální arterii mezi 1. a 2. minutou postokluzní periody – tzv. decelerační index. Do studie bylo zařazeno18 probandů s dosud neléčenou hypercholesterolémií. Po 6 měsíční léčbě fluvastatinem se významně změnil charakter rychlostní křivky, decelerační index se zvýšil z původních cca 3 % na více než 7 % (p<0,05), což bylo v asociaci nejen s předpokládaným snížením hladin LDL cholesterolu, ale také se signifikatním poklesem biochemických markerů endoteliální dysfunkce (trombomodulin a von-Willebrand faktor). 

Závěry.
Výsledek je v souladu s dosud publikovanými studiemi, prokazujícími zlepšení endoteliální funkce při léčbě statiny pomocí jiných sonografických metod. 

Klíčová slova:
endotel, dysfunkce, decelerační index, dopplerometrie, fluvastatin.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se