Použití mechanické srdeční podpory – první zkušenosti v České republice


Mechanical Cardiac Support – The First Use in Czech Republic

Background.
Implantation of mechanical assist device is widely accepted modality of treatment of patients with refractory heart failure. In the present study we evaluated our first one-year experiences with this method for bridging patients to cardiac transplantation. 

Methods and Results.
Between April 2003 and May 2004, the Thoratec® VAD (Thoratec, Pleasanton, CA, USA) was implanted in 6 patients ( males; age 28–61 years) as a bridge-to-transplant procedure after having received maximum inotropic support and who were at imminent risk of death. In all patients was performed VAD as biventricular device (BiVAD).

During a week after placement was observed recovery of organs function in all patients. Five patients survived to heart transplantation. One patient died 21 days after BiVAD placement due to massive bleeding to the respiratory tract. In post-transplantation period 1 patient died second day from acute graft failure and other patient died 34 days after from intracranial bleeding. Three patients has been discharged from the hospital and they are surviving more than 1 year. 

Conclusions.
Analysis of our first experiences with the Thoratec BiVAD implantation as bridging to heart transplantation suggests that it is well suited method with respect to long- term prognosis of this group of patients. 

Key words:
heart failure, mechanical assist devices, heart transplantation.


Autoři: J. Kettner;  J. Pirk 1;  I. Netuka 1;  A. Březina 2;  H. Říha 2;  J. Malý 1;  J. Mašín 1
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha ;  Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM, Praha 1;  Klinika anesteziologie a resuscitace IKEM, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 38-42
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Použití mechanické srdeční podpory patří mezi nejvýznamnější přístupy v léčbě farmakologicky refrakterního srdečního selhání. Cílem práce bylo zhodnocení jednoročních výsledků aplikace této metody jako „most k transplantaci srdce“. 

Metody a výsledky.
Od 3. dubna 2003 do 30. května 2004 byl systém srdeční podpory Thoratec® VAD (Thoratec,Pleasanton, CA, USA) implantován u 6 urgentních kandidátÛ transplantace srdce (muži, věk 28–61 let) po vyčerpání možností farmakologické terapie. Ve všech případech byla implantována biventrikulární srdeční podpora (BiVAD). U všech nemocných došlo do týdne k významnému zlepšení či normalizaci orgánových funkcí. Primární cíl, tj. překlenutí kritického období do transplantace srdce, byl splněn u 5 nemocných, u kterých byla provedena po explantaci srdeční podpory ortotopická transplantace srdce. Jeden nemocný zemřel 21. den po implantaci BiVAD v důsledku masivního krvácení do dýchacích cest. Z 5 nemocných, u kterých byla provedena transplantace srdce, 1 nemocný zemřel 2. pooperační den na selhání štěpu a další nemocný zemřel 34. den po transplantaci srdce z důvodu intrakraniálního krvácení. Více jak 1 rok přežili 3 nemocní. 

Závěry.
Použití mechanické srdeční podpory v indikaci překlenutí kritického období do transplantace srdce považujeme v našich podmínkách i přes značnou finanční náročnost za plně oprávněné s největším potenciálem z hlediska dlouhodobé prognózy. 

Klíčová slova:
srdeční selhání, mechanické podpory srdce, transplantace srdce.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se