Využití bioimpedanční metody pro stanoveníprocenta tělesného tuku obézních žen


The Use of Bioimpedance Analysis for the Assessment of Relative Body Fat in Obese Women

Background.
Bioimpedance analysis (BIA) is often used for the assessment of relative body fat (%BF). The accuracyof the test depends on prediction equation used, which respects the group of population, body composition, age andgender of the individual. The requirement to construct a specific prediction equation for obese population with morethan 30% body fat was suggested. The objective of the study was to evaluate the validity of bioimpedance analysisand to develop population-specific prediction equation for obese women.Methods and Results. Relative body fat were measured in set of 63 obese women by means of 3 methods:t etrapolarbioimpedance analysis, bipedal bioimpedance analysis and dual energy X-ray absorbtiometry (DEXA). Significantdifferences were found among mean values of %BF measured by methods above (39,9%, 42,2% and 48,7%,respectively). Significant correlation between results obtained by tetrapolar BIA and by DEXA method was noticed(R=0,73). New specific prediction equation was developed for measuring %BF of obese women by tetrapolar BIA.No good agreement between bipedal BIA and DEXA method was found.Conclusions. By using the new prediction equation, measurement of the relative body fat in obese women bytetrapolar bioimpedance analysis was comparable with the reference DEXA method.

Key words:
bioimpedance analysis, prediction equation, body fat.


Autoři: E. Všetulová;  V. Bunc
Působiště autorů: FTVSU K, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 528-532
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pro stanovení procenta tělesného tuku je v praxi často využívána bioimpedanční analýza. Přesnostvýsledků získaných touto metodou závisí na použité predikční rovnici, která musí respektovat danou populačnískupinu, tělesné složení jedince, věk a pohlaví. Pro obézní populaci s podílem tuku nad 30 % byla zjištěna potřebakonstrukce speciálních predikčních rovnic. Cílem práce bylo ověřit využitelnost bioimpedanční metody a sestavenívhodné predikční rovnice pro kategorii obézních žen.Metody a výsledky. Skupině 63 obézních žen bylo měřeno procento tělesného tuku pomocí 3 metod:bi oimpedančnímetody s tetrapolárním uspořádáním elektrod, bioimpedanční metody s bipedálním uspořádáním elektrod (přístrojTANITA) a metody duální rentgenové absorpciometrie (DEXA). Střední hodnoty procenta tuku získané výšeuvedenými metodami (39,9 %, resp. 42,2 %, resp. 48,7 %) se významně lišily. Mezi výsledky získanými tetrapolárníbioimpedanční metodou a referenční DEXA metodou byla zjištěna významná korelace (R=0,73). K vyrovnánírozdílů mezi středními hodnotami byla sestavena nová predikční rovnice pro stanovení procenta tuku obézních ženpomocí tetrapolární bioimpedanční metody. Stanovení procenta tuku pomocí přístroje TANITA nevykázalo dobroushodu s kontrolní DEXA metodou.Závěry. Měření procenta tuku obézních žen pomocí tetrapolární bioimpedanční metody se v této studii ukázalosrovnatelné s referenční DEXA metodou, za předpokladu užití nově sestavené predikční rovnice.

Klíčová slova:
bioimpedanční analýza, predikční rovnice, tělesný tuk.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se