Specifické komplikace terapie implantabilnímikardiovertery defibrilátory


Specific Complications in the Treatment with Implantable Casrdioverter-Defibrillators

Background.
Using implantable cardioverter-defibrillators in treatment of malignant ventricular arrhythmiasrevealed new complications specific to this therapy. Inappropriate therapy, arrhythmic storm and device relatedproarrhythmia belong to the most significant complications. The authors describe specific complications in a groupof ICD patients, analyze their etiology and prognostic value. There are some recommendations for the managementof specific complications.Methods and Results. 138 consecutive patients underwent ICD implantation between 1994-2001. Median follow-upwas 47,35 months.Average left ventricular ejection fractionwas 38±14%and 71%of patients suffered from coronaryartery disease. From the total of 2490 arrhythmic episodes 1490 were evaluated in detail. 253 episodes (17 %) wereclassified as inappropriate therapy. The most common etiology of inappropriate therapy was atrial fibrillation withrapid ventricular response (68%), atrial flutter (13%) and sinus tachycardia (11%). After the therapeutic intervention,65 % of them remained free of inappropriate therapy. There were 38 arrhythmic storms in 19 patients as anotherserious complication.Conclusions. All the observed arrhythmic episodes were ventricular tachycardias (p

Key words:
implantable cardioverter-defibrillators, inappropriate therapy, arrhythmic storm, proarrhythmia.


Autoři: L. Křivan;  M. Kozák;  M. Sepši;  A. Svobodník 1;  J. Špinar
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika FN, Brno 1Centrum biostatistické analýzy LF MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 521-525
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
S rozvojem implantabilních kardioverterů-defibrilátorů v léčbě maligních dysrytmií došlo i ke vznikunových komplikací, specifických pro tuto terapii. Patří mezi ně zejména nevhodná terapie, arytmické bouřea proarytmické působení přístrojů. Cílem práce bylo popsat specifické komplikace v souboru nemocných s implantovanýmICD, analyzovat jejich příčiny, zjistit, zda mají prognostický význam pro další osud nemocného, a stanovitdoporučení pro jejich řešení.Metody a výsledky. Celkem 138 pacientů s implantovaným ICD v letech 1994–2001. Medián sledování 47,35měsíce. Průměrná ejekční frakce levé komory byla 38±14 % a 71 % nemocných trpělo ICHS. Celkem bylozaznamenáno 2490 epizod dysrytmií, z toho 1490 hodnotitelných. 253 epizod (17 %) bylo klasifikováno jakonevhodná terapie. Nejčastější příčinou nevhodné terapie byla fibrilace síní s rychlou odpovědí komor v 68 %, fluttersíní v 13 % a sinusová tachykardie v 11 %. Po terapeutické intervenci zůstalo 65 % pacientů bez další recidivynevhodné terapie. Závažnou komplikací byl výskyt 38 arytmických bouří u 19 pacientů.Závěry. Epizody arytmických bouří byly výhradně komorové tachykardie (p

Klíčová slova:
implantabilní kardiovertery-defibrilátory, nevhodná terapie, arytmická bouře, proarytmie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×