Nijmegen breakage syndrom na Slovensku


Nijmegen Breakage Syndrome in Slovakia

Backround.
The autosomal recessive Nijmegen breakage syndrome (NBS) is aDNArepair disorder due to a mutationin the NBS1 gene on 8q21. Hyperradiosensitivity and high risk for lymphoreticular malignancy are important reasonsfor early diagnosis and prevention by avoidance of ionisation. The frequency of NBS heterozygotes of the mutation657del5, which is predominant in the Slavic population was estimated to be in the range of 1:90-1:314 in differentparts of Poland, and 1:128-154 among Czech newborns, born 20 years ago.Methods and Results. Lower prevalence of affected homozygotes born in Czechoslovakia in the period 1969- 1992(24 among 5.2million newborns corresponds to 1:271000) than expected on the basis of carrier frequency is explainedto be due to underdiagnosing because the rate of prenatal lethality in the NBS families is not increased or it is evenlower than in the general population. The underdiagnosing of NBS is emphasized also by the mean age at diagnosis(7,5 years) although severe microcephaly is present at birth. The possibility to offer effective prevention of primaryand secondary malignancies becomes the motivation for interdisciplinary collaboration with paediatricians, neurologists,immunologists and clinical geneticists. A decrease of the mean age down to 6 months at diagnosis amongthe 11 newly recognized patients has been achieved in the previous 4 years. The occurrence of homozygotes wasrelatively higher in Slovakia with 5 million inhabitants (14 patients in 11 families) than in the Czech Republic witha population of 10 million (21 patients in 14 families), and therefore the frequency of NBS heterozygotes was studiedamong 2996 newborns born in 2002-2003 in 12 maternity hospitals of west, middle and east Slovakia. Surprisingly,only 3 heterozygotes were found.Conclusions. This discrepancy of heterozygote frequency and the number of homozygotes shows that due totraditional subisolates the population is not in the genetic equilibrium. It explains the high prevalence of alcaptonuriain Slovakia in the middle of last century, which is a rare disorder in other countries.

Key words:
Nijmegen breakage syndrome (NBS), NBS1 gene, 657del5 and R215W mutations, prevalence of NBShomozygotes, frequency of NBS carriers in Slovak population, high proportion of endogamic marriages in Slovakia.


Autoři: E. Seemanová;  V. Pohanka 1;  P. Seeman 2;  N. Mišovicová 3;  J. Behúnová 4;  M. Kvasnicová 5;  S. Dlholucký 5;  A. Valachová 6;  F. Cisarik 7;  E. Veghová 8;  R. Varon 9;  K. Sperling 9
Působiště autorů: Oddělení klinické genetiky ÚBLG 2. LF UK a FNM, Praha 1Šrobárův ústav, Dolný Smokovec 2Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM, Praha3Klinika dětí a dorastu JLF UK, Martin 4Klinika dětí a dorastu UPJŠ, Košice 5Nemocnice s poliklinikou, Banská Bystrica 6N
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 538-541
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Autozomálně recesivně dědičný Nijmegen breakage syndrom (NBS) je porucha reparace DNAv důsledku mutace v NBS1 genu na 8q21. Hyperradiosenzitivita nositelů mutace je důvodem k včasné diagnosticea zavedení účinné prevence ochranou před ionizací. Frekvence přenašečů mutace 657del5, predominantně sevyskytující ve slovanské populaci, byla nalezena mezi 1:90 v Polsku – Novy Sad po 1:314 v Krakově. Mezi českýminovorozenci, narozenými před 20 lety, byla zjištěna frekvence heterozygotů 1:128-154.Metody a výsledky. Počet 24 diagnostikovaných homozygotů narozených v Československu v letech 1969–1992však byl významně nižší, než očekáváno na základě počtu 5,2 milionu novorozenců v daném období, téměřjednoprocentní frekvenci NBS heterozygotů mezi nimi a nezvýšené prenatální letalitě NBS homozygotů. Vysvětlenímbyl nedostatečný záchyt pacientů, o čemž svědčil i průměrný věk 7,5 roku při diagnóze NBS, přestože závažnákongenitální mikrocefalie je přítomna u 98 % pacientů. Možnost účinné prevence výskytu malignit bylo pohnutkouk cílenému oslovení pediatrů, neurologů i klinických genetiků. Interdisciplinární spolupráce se projevila v diagnostikování11 homozygotů během 4 let a sníženém věku při potvrzení diagnózy NBS na 6 měsíců. Relativně víceNBS pacientů a rodin bylo zachyceno na Slovensku (14 pacientů z 11 rodin) než v Čechách (21 pacientů ze 14 rodin),a proto nás zajímal výskyt NBS heterozygotů ve slovenské populaci. Mezi 2996 novorozenci, narozenými v roce2002 a 2003 ve 12 porodnicích západního, středního a východního Slovenska jsme však zjistili pouze 3 heterozygoty657del5. Diskrepance mezi výskytem heterozygotů a homozygotů NBS svědčí, že populace není v genetickérovnováze.Závěry. Již před půlstoletím byl vysoký výskyt alkaptonurie na Slovensku vysvětlován rozdělením populace dotradicionálních subisolátů. Současná studie o výskytu NBS na Slovensku ukazuje, že populační struktura se aniv současné době nezměnila.

Klíčová slova:
Nijmegen breakage syndrom (NBS), 657del5 mutace, prevalence NBS homozygotů, frekvence NBSheterozygotů, populace v genetické nerovnováze, vysoká endogamie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se