Suprasegmentální účinky selektivní zadní rizotomie


Suprasegmental Effects of Selective Posterior Rhizotomy

The occurrence of spasticity is most commonly attributed to the lack of presynaptic inhibition. Perinatal damage tothe central nervous system, as it happens in cerebral palsy, leads to pathological reflex response both on segmentaland polysegmental levels. It results not only in clinical signs typical for spasticity but also in alterations of brainstemfunction, such as dysarthria or congenital nystagmus. Selective posterior rhizotomy is a neurosurgical method,routinely used in the treatment of spasticity. The lumbosacral posterior roots are partially cut under perioperativeneurophysiological control. The aim of the treatment is the reduction of afferentation for posterior horns resultingin a decrease of pathological reflex responses. Selective posterior rhizotomy consequently decreases lower limbsspasticity. The improvement of upper extremities fine skills, the improvement of speech and cognitive functions hasbeen also observed after selective posterior rhizotomy. The possible pathophysiological explanations of theseso-called suprasegmental effects are discussed in the article.

Key words:
spasticity, central nervous system, selective posterior rhizotomy, suprasegmental effects.


Autoři: D. Hořínek 2;  M. Tichý 1;  R. Černý 3;  J. Vlková 4
Působiště autorů: Oddělení dětské neurochirurgie FNM, Praha 2Ústav patologické fyziologie 2. LF UK, Praha3Klinika neurologie dospělých – neuro-oftalmologická laboratoř 2. LF UK a FNM, Praha4Klinika rehabilitace 2. LF UK a FNM, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 512-516
Kategorie: Články

Souhrn

Nejčastěji uváděným důvodemvzniku spasticity je porušení presynaptické inhibice. Perinatální postižení centrálníhonervového systému, jako je tomu v případě dětské mozkové obrny, vede k patologické reflexní odpovědi nasegmentální i polysegmentální úrovni. Důsledkem je nejen klinický obraz charakteristický pro spasticitu, alei postižení funkcí kmene, které se projeví například jako dysartrie nebo výskyt kongenitálního nystagmu. Selektivnízadní rizotomie je neurochirurgická metoda, rutinně využívaná v léčbě spasticity. Na základě perioperační stimulacese provádí cílené protětí části zadních kořenů lumbosakrální oblasti. Principem léčby je snížení aferentace pro zadnírohy míšní, a tím i patologické reflexní odpovědi. Důsledkem selektivní zadní rizotomie je snížení spasticity prodolní končetiny. Bylo však pozorováno i zlepšení motorických dovedností horních končetin, zlepšení řeči a kognitivníchfunkcí. Možné patofyziologické příčiny těchto tzv. suprasegmentálních efektů jsou v článku diskutovány.

Klíčová slova:
spasticita, centrální nervový systém, reflexní odpověď, selektivní zadní rizotomie, suprasegmentálníefekty.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se