Prínos 24-hodinového ambulantného monitoringukrvného tlaku k liečbe pacientov s hypertenziouvo Fakultnej nemocnici v Nitre


The Contribution of 24-Hour Ambulatory Blood PressureMonitoring to the Treatment of Hypertensive Patients in Teaching Hospital in Nitra

Background.
Twenty-four hours ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in patients with arterial hypertensionis a recognized method for diagnostic of hypertension and for monitoring of the effects of antihypertensivetreatment. The aim of our study was to evaluate the contribution of ABPM in clinical practise.Methods and Results. Records of ABPMin hypertensive patientswere evaluated retrospectively. Total of 37 patientsaged 27–69 years with the newly diagnosed hypertension in the period of 1996–2001 were included in the study.The indications to ABPM, percent of dippers and no dippers diagnosed on the basis of diurnal index and themodification in antihypertensive treatment in no dippers were analysed. 1) ABPM was used for monitoring of theeffect of antihypertensive therapy in 78 %, for diagnosing borderline hypertension in 19 % and of white coathypertension in 3 % cases; 2) 22 patients (59 %) were diagnosed as no dippers; 3) Antihypertensive therapy wasmodified in 7 patients no dippers (20 %).Conclusions. The contribution of ABPM is obvious, however at current conditions its broader application couldincrease the diagnostic and therapeutical quality of clinical decision making in hypertensive patients.

Key words:
hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, dipper, nondipper, antihypertensive therapy.


Autoři: M. Bittnerová;  L. Magulová 1;  J. Sirotiaková 1;  L. Bachárová 2;  J. Kyselovič
Působiště autorů: Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava 1 Oddelenie klinickej farmakológie FN, Nitra 2Medzinárodné laserové centrum, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 533-537
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dvadsaťštyrihodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (ABPM) u pacientov s artériovouhypertenziou je dnes používanou metódou v diagnostike hypertenzie a pri monitorovaní efektívnosti antihypertenzívnejfarmakoterapie. Cieľom našej štúdie bolo zhodnotiť prínos ABPM v skupine ambulantne sledovanýchpacientov na oddelení klinickej farmakológie.Metody a výsledky. Retrospektívne sa hodnotili záznamy ABPM u pacientov s novodiagnostikovanou artériovouhypertenziou v období rokov 1996–2001. V štúdii bolo celkovo 37 pacientov s novodiagnostikovanou hypertenziouvo veku 27–69 rokov. Analyzovali sa indikácie pre ABPM, percento dipperov a nondipperov diagnostikovanýchpodľa diurnálneho indexu a úprava farmakoterapie u nondipperov. 1) ABPMsa použilo na monitorovanie efektívnostiantihypertenzívnej farmakoterapie u 78 %, na diagnostikovanie hraničnej hypertenzie u 19 % a pre podozrenie nahypertenziu bieleho plášťa u 3 % pacientov; 2) 22 pacientov (59 %) bolo diagnostikovaných ako nondipperov; 3)Antihypertenzívna terapia sa následne upravila u 7 pacientov nondipperov (20 %).Závery. V retrospektívnej analýze dokumentujeme významnosť metódy ABPM pri diagnostike a liečbe artériovejhypertenzie aj v našich podmienkach. Jej širšia aplikácia by mohla zvýšiť diagnostickú a terapeutickú kvalituklinického rozhodovania.

Klíčová slova:
hypertenzia, ambulantné monitorovanie krvného tlaku, dipperi, nondipperi, antihypertenzívna liečba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se