Polyfarmakoterapie v klinické gerontologii


Polypharmacotherapy in Clinical Gerontology

Multimorbidity frequently develops in old age and it is usually accompanied with pharmacotherapy of elderlypatients. The growing number of seniors and comparatively low attention given to this reality among the medicalcommunity makes the problem highly significant for the practical medicine. Solution requires in the broad medicalcommunity a deeper knowledge of gerontopharmacotherapy and of its specific features, including the pharmacodynamicsand pharmacokinetics in elderly organism. Non-geriatric physicians will face in their daily clinical praxisthe questions of drug interactions and undesirable general and local side effects. Moreover, some foods, beveragesor preservatives can influence the pharmacological effect. Due to multimorbidity in the senescence, such problemscan be linked to large geriatric syndromes (instability with downfalls, immobility, decubitus, incontinency, intellectualand sensory defects of vision and hearing).

Key words:
Geriatrics, multimorbidity, polypharmacotherapy, drug interactions, pharmacokinetics, pharmacodynamics,compliance.


Autoři: P. Weber;  M. Kriška 1;  H. Meluzínová;  K. Dítětová;  M. Wawruch 1
Působiště autorů: Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU a FN, Brno 1Farmakologický ústav LF UK, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 547-551
Kategorie: Články

Souhrn

S vyšším věkem souvisí multimorbidita a s ní je těsně spjata farmakoterapie chorob vyššího věku. Rostoucí početseniorů a poměrně malá pozornost věnovaná této skutečnosti v širší lékařské veřejnosti činí tuto problematikuklinicky velmi významnou z praktického hlediska. Tato skutečnost podtrhuje potřebu hlubších znalostí alespoňzákladů gerontofarmakologie a jejich specifik v širší lékařské veřejnosti – včetně znalostí změn farmakodynamikya farmakokinetiky ve stáří. Právě lékaři negeriatři budou v každodenní klinické praxi nejednou postaveni před otázkulékových interakcí a nežádoucích vedlejších účinků léků jak celkových, tak i lokálních. Medikamentózní léčba jespojena v každém věku (a ve stáří ještě významněji) s rozvojem možných vedlejších a nežádoucích účinků. Navícněkteré potraviny, nápoje a poživatiny, případně konzervační přísady mohou mít vliv na jejich léčebný efekt. Ve stáříbude navíc tato problematika významně spjata díky multimorbiditě s výskytem velkých geriatrických syndromů(instabilita s pády, imobilita, ev. dekubitus, inkontinence, intelektové a smyslové poruchy zraku a sluchu).

Klíčová slova:
geriatrie, multimorbidita, polyfarmakoterapie, lékové interakce, farmakokinetika, farmakodynamika,compliance.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se