Infekční endokarditida jako komplikace trvalékardiostimulace s nutností chirurgické extrakcestimulační elektrody


Infectious Endocarditis as a Complication in Permanent CardiacStimulation Resulting in the Need to Surgical Extraction of the Stimulating Lead

Case report describes a patient with permanent pacemaker (implanted in childhood) who has developed infectiousendocarditis with bacterial vegetation on the stimulation electrode while no febrile condition occurred and laboratorytests showed no inflammation. The course of the disease was affected by the previous inappropriate outpatienttreatment of an infection in the suture after the pacemaker exchange. It should be noted that echocardiographicexamination was essential for both the diagnostics and the choice of strategy. The therapeutic approach consisted ofthe combination of long-term antibiotic therapy and the explantation of the infected stimulation system. As it wasnot possible to accomplish by endovasal methods only, cardiosurgery for extraction of the lead was chosen.

Key words:
permanent pacemaker, infection, echocardiography, extraction.


Autoři: M. Mika;  M. Táborský;  P. Neužil;  P. Niederle
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 114-116
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení popisuje případ pacienta s trvalým kardiostimulátorem implantovaným v dětství, u něhož i přes absencifebrilního stavu a laboratorních známek zánětu došlo k rozvoji infekční endokarditidy s nálezem vegetace nastimulační elektrodě. Průběh onemocnění byl výrazněmodifikován předchozí neadekvátní ambulantní léčbou infekcev místě sutury po výměně kardiostimulátoru. V diagnostice a dále také při volbě léčebné strategie je zdůrazněnanezastupitelná úloha echokardiografického vyšetření. Léčebný přístup je představován kombinací dlouhodobéantibiotické léčby a explantací infikovaného stimulačního systému. Vzhledem k nemožnosti kompletní explantacecestou endovazální, byla v tomto případě provedena extrakce elektrody kardiochirurgicky.

Klíčová slova:
kardiostimulátor, infekce, echokardiografie, extrakce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se