Nežádoucí účinky a lékové interakce


Nežádoucí účinky a lékové interakce

Nežádoucí účinky léčiv představují významný klinický problém. Jsou zčásti způsobeny značnou variabilitou lékovéodpovědi, která je vyvolána vzájemnou interakcí farmakokinetiky, farmakodynamiky a faktorů onemocnění. Přehledse soustřeďuje na metabolické změny vyvolané polymorfizmemcytochromu P450 a uvádí příklady indukce a inhibicetohoto enzymatického systému při vzniku nežádoucích lékových interakcí. Z klinického hlediska je nutné věnovatpozornost zejména antidiabetikům, antikoagulanciím a fenytoinu. Lze předpokládat, že výskyt nežádoucích účinkůléčiv s genetickým polymorfizmem a malou terapeutickou šíří může být snížen pomocí terapeutického monitorováníléčiv a terapií individualizovanou na základě genetických poznatků.

Klíčová slova:
nežádoucí účinky léčiv, lékové interakce, metabolizmus léčiv, genetický polymorfizmus.


Adverse Drug Reactions and Interactions

Adverse drug reactions represent a common clinical problem. They are partly induced by a large variability in drugresponse, which results from the complex interplay between pharmacokinetics, pharmacodynamics and otherdisease-associated factors. The reviewde scribes metabolic changes caused by polymorfism in the cytochrome P450and gives examples of induction and inhibition of this enzyme system in relation to adverse drug interaction. Fromthe clinical point of view, attention should be paid especially to antidiabetics, anticoagulants and phenytoin.Therapeutic drug monitoring and genetic-based individualization of the therapy with polymorphically metabolizeddrugs with narrow therapeutic range can contribute to the decreased incidence of adverse drug reactions.

Key words:
adverse drug reactions, drug interactions, drug metabolism, genetic polymorfism.


Autoři: F. Perlík
Působiště autorů: Farmakologický ústav 1. LF UK Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 110-113
Kategorie:

Souhrn

Nežádoucí účinky léčiv představují významný klinický problém. Jsou zčásti způsobeny značnou variabilitou lékovéodpovědi, která je vyvolána vzájemnou interakcí farmakokinetiky, farmakodynamiky a faktorů onemocnění. Přehledse soustřeďuje na metabolické změny vyvolané polymorfizmemcytochromu P450 a uvádí příklady indukce a inhibicetohoto enzymatického systému při vzniku nežádoucích lékových interakcí. Z klinického hlediska je nutné věnovatpozornost zejména antidiabetikům, antikoagulanciím a fenytoinu. Lze předpokládat, že výskyt nežádoucích účinkůléčiv s genetickým polymorfizmem a malou terapeutickou šíří může být snížen pomocí terapeutického monitorováníléčiv a terapií individualizovanou na základě genetických poznatků.

Klíčová slova:
nežádoucí účinky léčiv, lékové interakce, metabolizmus léčiv, genetický polymorfizmus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienista

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Doporučení, indikace a dávkování LMWH
nový kurz
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře
Autoři:

Neutropenie
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Průlomová bolest a možnosti její léčby
Autoři: MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se