Molekulární patogeneze chronické lymfocytárníleukémie se zaměřením na regulaci buněčnéhocyklu a apoptózy


Molecular Pathogenesis of the Chronic Lymphocytic Leukemia, Regulation of the Cell Cycleand Apoptosis

In spite of the fact thatmany papers dealing with the chronic lymphocytic leukemia include a sentence in Introduction,that the molecular pathology of the disease „is still largely unknown“, the amount of accumulated information isimpressive and enables to create the first models of the overall genesis of this „most frequent leukemia in theWesternworld“. Sincemany studies have confirmed that B-CLL lymphocytes in peripheral blood are anchored in G0/G1-phaseof the cell cycle, the recent general opinion is, that CLL is primarily caused by defects in apoptosis – lymphocytesare slowly accumulating, being not able to „die properly“.However, it becomes evident, that in the microenvironmentappropriate for the cell growth, i.e. in the bone marrow and lymph nodes, B-CLL lymphocytes proliferate and theyare subsequently accumulated in peripheral blood. This review summarizes namely the knowledge about status andexpression of key genes regulating apoptosis and cell cycle in B-CLL lymphocytes, including p53, ATM, MDM2,Bcl-2/Bax, caspase-3, CDK-inhibitor p27, cyklins D2 and D3. Relationship between some of these genes and thestandard therapy is discussed and prospective therapeutic alternatives resulting from the newm olecular-geneticfindings are presented.

Key words:
chronic lymphocytic leukemia, cell cycle, apoptosis, therapy.


Autoři: M. Trbušek;  J. Mayer
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 84-89
Kategorie: Články

Souhrn

I přesto, že mnohé práce o chronické lymfocytární leukémii obsahují ve svémúvodu větu, že molekulární patogenezeonemocnění „is still largely unknown“, množství nashromážděných poznatků je impresivní a umožňuje vytvořitprvní modely celkové geneze této „nejčastější leukémie v západním světě“. Protože mnohé studie potvrdily, žeB-CLL lymfocyty akumulované v periferní krvi jsou ukotveny v G0/G1-fázi buněčného cyklu, pohlíželo se v posledníchletech na toto onemocnění většinou jen z pohledu poruchy apoptózy – lymfocyty se pomalu hromadía nemohou „řádně zemřít“. Ukazuje se však, že v prostředí s vhodným mikroklimatempro buněčný růst, tedy v kostnídřeni a v lymfatických uzlinách, B-CLL lymfocyty proliferují a odtud jsou následně vyplavovány do krve. Totoreviewsum arizuje zejména poznatky o statutu a expresi klíčových genů regulujících apoptózu a buněčný cyklusu CLL lymfocytů včetně p53, ATM, MDM2, Bcl-2/Bax, kaspázy-3, CDK-inhibitoru p27, cyklinů D2 a D3. Diskutovánje rovněž vztah mezi některými z těchto genů a dosud používanou terapií a nastíněny jsou i některé potenciálníterapeutické možnosti do budoucna, rezultující z nových molekulárně-genetických poznatků.

Klíčová slova:
chronická lymfocytární leukémie, buněčný cyklus, apoptóza, terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se