Jícen: organické a funkční poruchy


Esophagus and Its Organic and Functional Disorders – Literature Observations of Last Years

Esophagus is often unregarded, being considered only a pathway for the food. As our knowledge has been rising,esophageal diseases become more frequently diagnosed. Gastroesophageal junction represents the region of contactbetween two different types of epithelium. Exact delimitation of the border is often very difficult. Also the regionof cardia has not been yet precisely defined. The important component of the refluxate, which can impair theesophageal mucosa, is the duodenal content. One of the elemental causes of the reflux disease is probably transientrelaxation of the lower esophageal sphincter, which is triggered by the central nervous system. When inflammatorychanges are present in cardia, gactric carditis is diagnosed. Histological changes in cardia are related to the presenceof Helicobacter pylori infection and also to the gastroesophageal reflux disease. If the aetiology of Helicobacterpylori infection cannot be proved, non-helicobacter solitary carditis is diagnosed. Barrett´s esophagus representsan acquired serious impairment of the esophageal mucosa. Barrett´s esophagus diagnose depends on the existenceof histological changes in the biopsy samples form eophageal mucosa. The most effective treatment of the Barrett´sesophagus is the early and long-lasting curing of the esophagus reflux disease. The conservative curing is based onthe long-term suppression of gastric acid production by antisecretorics (most effective are inhibitors of proton pump).Functional gastric disorders represent an important group with the most recent international classification done in1999 (Roma II).

Key words:
gastroesophageal reflux disease, esophagitis, carditis, Barrett´s esophagus, functional gastric disorder.


Autoři: K. Lukáš
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 75-79
Kategorie: Články

Souhrn

Jícen je orgán často opomíjený s představou, že představuje jen cestu přesunu potravy. Ale znalostí přibývá a některáonemocnění jsou nyní diagnostikována daleko častěji. Gastroezofageální junkce představuje místo, kde se stýkajídva odlišné typy epitelu. Přesné určení hranice může být v některých případech velmi obtížné. Ani oblast kardienení zatím přesně definována. Důležitou součástí refluxátu, který poškozuje jícnový epitel, je duodenální obsah.Jednou ze základních příčin refluxní choroby jícnu jsou zřejmě přechodné relaxace dolního jícnového svěrače, kteréjsou kontrolovány z centrálního nervového systému. Pokud se v oblasti kardie nacházejí zánětlivé změny, je nálezpopisován jako žaludeční karditida. Ukazuje se, že by histologické změny v kardii mohly souviset s přítomnostíinfekce Helicobacter pylori, ale i s refluxní chorobou jícnu. Pokud nelze prokázat etiologický vliv infekce Helicobacterpylori, hovoří se o non-helikobakterové izolované karditidě. Barrettův jícen je získaný stav, který je důsledkemtěžkého poškození sliznice jícnu. Diagnóza Barrettova jícnu závisí na průkazu histologických změn v bioptickýchvzorcích sliznice jícnu. Za nejúčinnější léčbu Barrettova jícnu je považována včasná a dlouhodobá léčba refluxníchoroby jícnu. Konzervativní léčebná opatření jsou založena na dlouhodobém potlačení tvorby žaludeční kyselinyantisekretoriky (nejúčinněji inhibitory protonové pumpy). Funkční poruchy jícnu jsou důležitou skupinou, jejichžposlední mezinárodní klasifikace se uskutečnila v roce 1999 (Řím II).

Klíčová slova:
refluxní choroba jícnu, ezofagitida, karditida, Barrettův jícen, funkční poruchy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se