Protichůdný efekt inzerčního/delečního (HpaI)polymorfizmu v regulační části genupro apolipoprotein CI u dětí s vysokoua nízkou hladinou cholesterolu


Antagonistic Effect of Insertion/Deletion Polymorphism (HpaI)in the Regulatory Part of the Apolipoprotein CI Gene in Children with High and Low Plasma Cholesterol Levels

Background.
High plasma lipids are one of the risk factor of atherosclerosis. Both environmental (diet, physic activity)and genetic factors have been implicated in the development of hyperlipidaemia. Apolipoprotein (apo) CI plays animportant role in plasma cholesterol and triglycerides transport by VLDL particles. The aim of the study was to establishthe role of the insertion/deletion polymorphism in apoCI gene in the determination of plasma lipids in children.Methods and Results. Using PCR and restriction analysis (HpaI) we have measured I/D polymorphism in APOCIgene in two groups of children selected from opposite ends of the cholesterol distribution curve of 2000 children.Eighty-two children in high- (HCG) and eighty-six children in low- (LCG) cholesterolemic groups participated on thestudy. No significant difference was found in the frequencies of the APOCI genotypes or alleles between HCG vs.LCG. Association between LDL cholesterol and genotypes within the LCG was found – the D/D homozygotes havehigher lipid level compared to the others (p

Key words:
children, cholesterol, DNA polymorphism, apolipoprotein CI.


Autoři: J. A. Hubáček 2;  H. Pistulková 1;  Z. Škodová 1;  V. Lánská 1;  R. Poledne 2
Působiště autorů: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 2Centrum experimentálního výzkumu chorob srdce a cév, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 94-96
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Vysoké hladiny cholesterolu a triglyceridů jsou jako jedny z hlavních rizikových faktorů aterosklerózyovlivněny jednak faktory genetickými a jednak faktory vnějšího prostředí (dieta, fyzická aktivita). ApolipoproteinCI ovlivňuje transport cholesterolu a triglyceridů ve VLDL částicích. Cílem naší studie bylo objasnit úlohuinzerčního/delečního polymorfizmu v genu pro APOCI v genetické determinaci lipidů u dětí.Metody a výsledky. I/D polymorfizmus v genu pro APOCI byl měřen pomocí řetězové polymerázové reakces následnou restrikční analýzou PCR produktu restrikčním enzymem HpaI ve dvou skupinách dětí vybranýchz opačných částí distribuční křivky cholesterolémií 2000 dětí. Bylo vybráno 82 dětí do vysokocholesterolové skupinya 86 do nízkocholesterolové skupiny. Nenalezli jsme žádné rozdíly ve frekvencích genotypů APOCI mezi HCGa LCG. V LCG skupině měli jedinci s D/D genotypem výrazně vyšší hladinu LDL cholesterolu než ostatní (p

Klíčová slova:
děti, cholesterol, DNA polymorfizmus, apolipoprotein CI.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se