Využití kmenových buněk v regeneraci myokardu


Autologous Bone-Marrow Stem Cells for MyocardialRegeneration

Remodelling of the left ventricle after myocardial infarction is a major cause of the heart failure development withpossible death. Despite application of pharmacological, catheter and surgical interventions and the use of newmechanical devices, the myocardium lost during myocardial infarction cannot be regenerated. Implantation ofbone-marrowst em cells into the heart might be a new method to restore myocardial viability. In animal experiments,attempts to replace fibrotic zone by transplanting stem cells have regularly succeeded in reconstituting myocardialstructure – cardiomyocytes and capillary vessels. Repair of myocardium using bone-marrowde rived multipotentstem cells was shown in experimental and in the first few clinical studies. Current status of our knowledge about theuse of stemcells in themyocardial regeneration is described in this article, as well as the cautions, which are necessaryduring early period of this mode of treatment in humans.

Key words:
acute myocardial infarction, left ventricular dysfunction, heart failure, bone-marrowst em cells.


Autoři: M. Aschermann;  J. Horák;  A. Linhart;  O. Aschermann 1
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 1Nemocnice Na Homolce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 71-74
Kategorie: Články

Souhrn

Remodelace levé komory srdeční po infarktu myokardu s těžkým postižením funkce komory představuje jednuz hlavních příčin vzniku srdečního selhání a úmrtí u takto postižených nemocných. Přes využití postupů farmakologických,intervenčních a chirurgických, přes aplikaci nových mechanických podpor srdce nejsme schopni navoditproces regenerace poškozeného srdečního svalu. Novou naději představuje implantace kmenových buněk z kostnídřeně do oblasti infarktového ložiska. První experimentální práce prokázaly, že kmenové buňky mají schopnost sezachycovat v místech poškozeného myokardu, diferencovat se v kardiomyocyty a zvýšit zde hustotu kapilár. Existujeněkolik způsobů, které po odběru a zpracování kostní dřeně umožňují separované mononukleární buňky CD34+navrátit zpět do organizmu a cíleně je nasměrovat do infarktového ložiska. Kromě přímé intramyokardiální injekcepři operaci na otevřeném hrudníku je možná aplikace metodami katetrizačními nebo intravenózně. V práci je popsánsouhrn současného stavu problematiky, jsou uvedeny výsledky prvních klinických studií a je upozorněno na celouřadu závažných otázek, které je nezbytné v experimentu i v klinickém výzkumu objasnit.

Klíčová slova:
akutní infarkt myokardu, dysfunkce levé komory srdeční, srdeční selhání, autologní kmenové buňky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se