IGFBP-1 A JEHO PROTEKTIVNÍ ÚLOHA V PATOGENEZI MIKROANGIOPATIE U DIABETES MELLITUS 1. TYPU


IGFBP-1 and its Protective Role in the Pathogenesis of Microangiopathy in Type 1 Diabetes

Background.
The role of IGF-I/IGFBP’s system in the pathogenesis of diabetic vascular complications is widely discussed in the literature. We studied the influence of this system on microvasculare in patients with type 1 diabetes with respect to the effect of IGFBP-1.Methods and Results. 17 patients with type 1 diabetes were included in the study. We examined IGF-I, IGFBP-1 and IGFBP-3 serum levels, parameters of compensation of diabetes and basic values of lipid metabolism. The function of microvasculature was examined using the laser-Doppler system Periflux. We didn’t found any relation between the total IGF-I serum levels, parameters of lipid metabolism or level of diabetes compensation and the degree of impairment of the function of microcirculatoin. IGFBP-1 serum levels positively correlated with the peak perfusion in thermal hyperaemia (r=0.39; p

Key words:
Type 1 diabetes, microangiopathy, IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, laser-doppler fluxmetry.


Autoři: M. Kršek;  M. Prázný;  J. Škrha;  V. Justová;  Z. Lacinová
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 234-237
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Úloha systému IGF-1 a jeho vazebných proteinů v patogenezi cévních komplikací u diabetiků je široce diskutována. Studovali jsme vliv tohoto systému na mikrocirkulaci u diabetiků 1. typu, se zřetelem k úloze IGFBP-1.Metody a výsledky. U 17 pacientů s diabetes mellitus 1. typu jsme vyšetřili sérové koncentrace IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, parametry kompenzace diabetes mellitus a sérové koncentrace lipidů. Funkci mikrocirkulace jsme vyšetřili laser-dopplerovským vyšetřením. Sérové koncentrace celkového IGF-I nekorelovaly se stupněm poškození mikrocirkulace. Rovněž ukazatelé kompenzace diabetu ani parametry lipidového metabolizmu v našem souboru nekorelovaly se stupněm poškození mikrocirkulace. Rovněž ukazatelé kompenzace diabetu ani parametry lipidového metabolizmu v našem souboru nekorelovaly se stupněm poškození mikrocirkulace. Sérové koncentrace IGFBP-1 pozitivně korelovaly s maximální perfuzí v testu s tepelně vyvolanou hyperémií (r=0,38; p

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, mikroangiopatie, IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, laser-doppler.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×