PNEUMONIE U POLYKAČE OHNĚ - OBTÍŽNÁ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA


Fire-Eater’s Pneumonia: Differential Diagnosis

Acute aspiration of petroleum or other hydrocarbon products can cause a distinct type of chemical pneumonitis known as fire-eater’s pneumonia. Initial findings on chest X-rays are ambiguous and not uniform in nature. Among the most common belong mottled or patchy, local or diffuse perihilar and basal uni- or bilateral infiltrates, areas of atelectasis, tumor-like lesions and rarely pleural effusions. CT finding often shows formation of smaller or larger pneumatoceles. Those cavities tend to regress spontaneously over weeks or months. Clinical diagnosis is sometimes very difficult, especially in cases, when past history of „fire-eating“ is not known to the physician. The authors present clinical manifestation, sequential X-ray and CT findings in one patient with fire-eater’s pneumonia. To diagnose the disease, not only paraclinical exploration is needed, but also the patient’s past history plays an important role. Without it this puzzling clinical unit can remain undiagnosed.

Key words:
fire-eater’s pneumonia, chemical pneumonitis, pneumatocele, aspiration, computed tomography.


Autoři: A. Bulava;  V. Kolek 1;  J. Lukl
Působiště autorů: I. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 242-245
Kategorie: Články

Souhrn

Aspirace petroleje či jiných zápalných olejů u polykačů ohně může způsobit typ chemické pneumonitidy nazývané pneumonie polykačů ohně. Iniciální rentgenová vyšetření plic u tohoto onemocnění nejsou jednoznačná a ani uniformní. Mezi nejčastější nálezy patří lokalizovaná či difuzní skvrnitá zastření perihilárně nebo častěji v bazálním plicním poli unilaterálně i bilaterálně, okrsky atelaktázy nebo granulomatózní útvary připomínající tumor a zřídka pleurální výpotek. CT vyšetření plic pak většinou prokáže formaci drobných či větších dutinových útvarů. Tyto kavity většinou spontánně regredují během týdnů až měsíců. Klinická diagnóza je mnohdy obtížná, zvláště v případech, kdy anamnéza amatérského provozování polykání ohně není lékaři známa. Autoři prezentují klinické projevy, sekvenční rentgenové a CT nálezy pacienta, u něhož byla diagnostikována pneumonie polykače ohně. V diagnostice vyjma paraklinických vyšetření hraje důležitou roli detailní anamnéza, bez níž lze jen stěží na tuto klinickou jednotku pomýšlet.

Klíčová slova:
pneumonie polykačů ohně, chemická pneumonitida, pneumatocele, aspirace, výpočetní tomografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se