PÁROVÁ FILTRAČNÍ DIALÝZA A VOLNÉ RADIKÁLY


Paired Filtration Dialysis and Free Radicals

Background.
Extracorporeal dialysis compensating kidney function represents a risk of elevated production of free radicals (FR). Paired filtration dialysis (PFD) is a hemodialysing method used to compensate kidney function. The aim of our work was to study effects of PFD with two types of hemodiafiltres on the activity of free radicals.Method and Results. Group of nine regularly dialysed patients was treated with PFD 1) with demodiafilter SG3, composed of polysulphone high-flux hemodiafilter and hemophane low-flux dialysator, 2) with hemodiafilter SG30, composed of identical hemodiafilter as the above on and of a polysulphone low-flux dialysator. Parameters related to FR were examined before, at 30th minute and at the end of procedure. Plasma concentration of substances reacting with thiobarbiturate acid (TBARS) increased at 30th minute when PFD with SG3 was used (3.24±0,36 versus 3.48±0,31, p

Key words:
hemodialysis, hemodiafiltration, paired filtration dialysis, free radicals, antioxidants, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione, lipid peroxidation, selenium.


Autoři: J. Eiselt;  J. Racek 1;  K. Opatrný jr.
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 238-241
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Mimotělní metody nahrazující činnost ledvin představují riziko zvýšení produkce volných radikálů (FR). Párová filtrační dialýza (PFD) je hemodiafiltrační metoda užívaná k náhradě funkce ledvin. Cílem studie bylo posoudit vliv PFD na volné radikály při užití dvou typů hemodiafiltrů.Metody a výsledky. Soubor 9 pravidelně dialyzovaných nemocných byl léčen PFD 1) s hemodiafiltrem SG3, složeným z polysulfonového high-flux hemofiltru a hemophanového low-flux dialyzátoru, 2) s hemodiafiltrem SG30, složeným z identického hemofiltru jako předchozí a polysulfonového low-flux dialyzátoru. Parametry související s FR byly vyšetřovány před, ve 30. minutě a na konci procedury. Plazmatická koncentrace látek reagujících s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS) stoupla při PFD s SG3 ve 30. min (3,24±0,36 vs. 3,48±0,31, p

Klíčová slova:
hemodialýza, hemodiafiltrace, párová filtrační dialýza, volné radikály, antioxidanty, superoxiddismutáza, glutathionperoxidáza, glutathion, lipoperoxidace, selen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se