PREVALENCE OBEZITY, HYPERTENZE A KOUŘENÍU PACIENTŮ SE SYNDROMEM SPÁNKOVÉAPNOE - SROVNÁNÍ S ČESKOU POPULACÍ


The Prevalence of Obesity, Hyper tension and Smoking inPatients with Sleep Apnoea Syndrome - the Comparison with Czech Population

Background.
Sleep apnoea syndrome (SAS) is an serious disease increasing morbidity and mortality. SAS is oftenassociated with cardiovascular diseases. This retrospective study is focused on the prevalence of selected risk factorsof ischemic heart disease.Methods and Results. The comparison of BMI, prevalence of obesity, hypertension and smoking was performedin 356 patients with SAS (287 men, 69 women, age 25-64 years) and 2353 persons - representing 1% of Czechpopulation (WHO project MONICA). T-test was used for statistical analysis of BMI and chi-square test for obesity,hypertension and smoking prevalence. Groups of patients and the MONICA group were stratified by age into 4subgroups. Statistical significant difference was found in BMI and obesity prevalence in men in all age subgroups.Men aged 35-64 years differed in systemic hypertension prevalence (p

Key words:
sleep apnoea syndrome, obesity, hypertension, smoking, cardiovascular diseases, cardiovascular risk,


Autoři: K. Blažejová;  K. Šonka
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 339-342
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Syndrom spánkové apnoe (SAS) je závažné onemocnění zvyšující morbiditu a mortalitu a je častospojen s kardiovaskulárními chorobami. Tato retrospektivní studie je zaměřena na prevalenci vybraných rizikovýchfaktorů ICHS (obezity, hypertenze a kouření) u SAS.Metody a výsledky. Celkem 356 pacientů se SAS (287 mužů, 69 žen, věk 25-64 let) bylo porovnáno s 1%randomizovaným vzorkem z české populace - 2353 osob (SZO projekt MONICA) z hlediska body mass indexu(BMI), prevalence obezity, hypertenze a kouření. Statistická analýza: t-test pro hodnocení BMI, chí-kvadrát test proprevalenci obezity, hypertenze a kouření. Soubory pacientů i soubor MONICA byly rozděleny do 4 věkových skupin.Statisticky významný rozdíl byl v prevalenci BMI a v prevalenci obezity u mužů ve všech věkových skupinách.Muži ve věkových skupinách 35-64 let se lišili v prevalenci hypertenze (p

Klíčová slova:
syndrom spánkové apnoe, obezita, hypertenze, kouření, kardiovaskulární choroby, kardiovasku-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se