TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚKAUTOIMUNITNÍCH CHOROB V REVMATOLOGII


Transplantation of Hematopoietic Stem Cells in the Treatment ofAutoimmune Diseases in Rheumatology

Autoimmune diseases (AID) result from the impairment of the effector and/or recognition phase of the immuneresponse. The autoimmune process plays a crucial role in the pathogenesis of the systemic lupus erythematosus(SLE), systemic sclerosis (SSc), rheumatoid arthritis (RA), and their treatment is therefore largely based onimmunosuppression. However, some patients do not respond to its standard doses. The disease becomes intractablewith the survival rate comparable to that of some haematological malignancies, or patients become soon handicappedwith very poor quality of life, depending on continual administration of high doses of steroids. The new hope forthose patients becomes therapy with high dose myelo- and immuno-ablative chemotherapy with autologoushematopoietic progenitor cell support (PBPC). Tens of patients with intractable forms of AID were transplanted inthe pilot clinical studies with promising results. The most frequent indications included: SLE, SSc, and RA. Finalconclusion of the therapeutic effects will be drawn from the analysis of larger trails.

Key words:
autoimmune diseases, systemic lupus erythematosus, haematological malignancies, myeloablation,


Autoři: T. Kozák
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FNKV, Praha 1 Revmatologický ústav, Praha 2 Neurologická klinika VFN, Praha 3 Neurologická klinika FNKV, Praha 4 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 329-333
Kategorie: Články

Souhrn

Pro autoimunitní choroby (AID) je společná porucha tolerance způsobená nerovnováhou jak v efektorové, takrozpoznávací fázi imunitní odpovědi. Systémový lupus erythematodes (SLE), systémová sklerodermie (SSc)a revmatoidní artritida (RA) jsou onemocnění s významnou autoimunitní složkou v patogenezi. Léčba těchto chorobje z větší části postavena na imunosupresi, ale některé formy nereagují dostatečně na konvenční dávky. Onemocněnímá u nich fulminantní charakter s dobou přežití srovnatelnou s některými hematologickými malignitami, nebo jdeo onemocnění, které vede nezadržitelně k invaliditě a výrazné mutilaci. Pro tyto pacienty je novou nadějí léčbamyeloablativní dávkou chemoterapie s transplantací autologních krvetvorných buněk (PBPC). Tato dávka je zároveňimunoablativní. Několik desítek pacientů bylo v rámci klinických studií transplantováno specificky pro autoimunitníchoroby s povzbudivými výsledky. Mezi nejčastěji indikovaná onemocnění patří SLE, RA a SSc. Definitivnízhodnocení terapeutického efektu bude možné až po uzavření výsledků studií s velkými soubory pacientů.

Klíčová slova:
autoimunitní choroby, systémový lupus erythematodes, hematologické malignity, myeloablace,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se