VLIV NORMALIZACE IZOLOVANĚ ZVÝŠENÉHO TSH NANEUROPSYCHOLOGICKÝ PROFIL PACIENTŮ


Effects of Normalised Levels of Previously Increased TSHon Patient’s Neuro-Psychologic Profile

Background.
Isolated TSH increase - „subclinical hypothyreosis“ (SH) appears to be comparatively common. Itsincidence among women over sixty has been estimated up to 17 %. Though SH was assumed to be entirelyasymptomatic, recent findings revealed various fine subjective and objective symptoms of the disease.Methods and Results. Twenty otherwise healthy female patients with SH diagnosis were examined. Usingpersonality questionnaire MMPI/100 eight different clinical scales and two control scales were evaluated, usingWechsler’s memory scale WM-R 5 memory quotients were tested. The group was randomised i nto a subgroup treatedfor six month with placebo and a subgroup where thyroxin was administrated and thyroidal test normalised.Psychological testing repeated before and after the treatment, results evaluated using paired t-test. Results indicatethat: 1. Patients with SH did not differ in personality features, they only had a higher tendency to the depressivemood, which could be positively influenced by thyroxin (significance at 5 % level). 2. Thyroxin treatment broughtabout improvement of some cognitive parameters of the verbal (p

Key words:
subclinical hypothyreosis, neuro-psychological investigation, thyroxin treatment.


Autoři: J. Jenšovský
Působiště autorů: II. interní klinika 3. LF UK a FN KV, Praha 1 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 313-316
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Izolované zvýšení TSH - „subklinická hypotyreóza“ (SH) - je jevem velmi častým, ve věku nad 60let postihuje až 17 % žen. Zatímco dříve se soudilo, že se jedná o stav zcela asymptomatický, v poslední době semnoží důkazy o drobných subjektivních i objektivních příznacích u osob se SH.Metody a výsledky. Autoři vyšetřili 20 jinak zcela zdravých pacientek s diagnózou SH pomocí osobnostníhodotazníku MMPI/100, který hodnotí celkem 8 různých klinických škál a dvě škály kontrolní a pomocí Wechslerovypaměťové stupnice WMS-R, která hodnotí celkem 5 paměťových kvocientů. Skupina byla dále randomizována napodskupinu léčenou po dobu půl roku placebem a podskupinu, u které bylo podáváním tyroxinu dosaženo normali-zace tyreoidálních testů, a pak byla opakována psychologická vyšetření. Hodnocení bylo provedeno párovýmt-testem. Ze získaných výsledků vyplývá, že: 1) u pacientů se SH nebyly nalezeny statisticky významné rozdílyv osobnostních rysech, pouze jsme registrovali větší sklon k depresivnímu ladění, který byl pozitivně ovlivnitelnýterapií tyroxinem (výsledek hraniční pro 5% hladinu významnosti); 2) léčba tyroxinem vedla u osob se SH ke zlepšeníněkterých kognitivních parametrů - verbální (p

Klíčová slova:
subklinická hypotyreóza, neuropsychologické vyšetření, léčba tyroxinem.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se