METYLACE DNA A NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ


DNA Methylation and Neoplasia

DNA methylation and acetylation of histone proteins represent two global mechanisms controlling the geneexpression. DNA methylation profiles alter during the development of the organism and during progression ofneoplasia. Three types of alterations of the DNA methylation profiles were observed in the tumor cells: hypo-methylation, hypermethylation and the loss of imprinting. Beside the intra-gene mutation and the heterozygosityabsence, DNA methylation can be understood as the third mechanism of tumor-suppressor gene inactivation in thegenesis of neoplasia. Our review article brings recent findings and hypotheses on the role of DNA methylation inthe carcinogenesis and its possible application in the diagnostics and therapy of the malignant proliferation.

Key words:
DNA methylation, CpG islands, tumor-suppressor genes, modulation of gene expression, carcinoge-


Autoři: J. Mareš;  Z. Sedláček;  P. Goetz
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 291-294
Kategorie: Články

Souhrn

Metylace DNA je vedle acetylace histonových proteinů jedním ze dvou globálních mechanizmů, kterým je řízenagenová exprese. Profily metylace DNA se během vývoje organizmu i v průběhu nádorového onemocnění mění.V nádorových buňkách jsou pozorovány tři změny profilů metylace DNA: hypometylace, hypermetylace a ztrátaimprintingu. Metylaci DNA lze považovat vedle intragenové mutace a ztráty heterozygozity za třetí cestu inaktivacetumor-supresorových genů v genezi nádorového onemocnění. V předkládaném přehledném článku popisujemenedávné poznatky a hypotézy o úloze metylace DNA při vzniku nádorového onemocnění a uvádíme možné aplikacev diagnostice a terapii nádorových onemocnění.

Klíčová slova:
metylace DNA, ostrůvky CpG, tumor-supresorové geny, modulování genové exprese, karcino-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se