VYŠETŘENÍ KOŽNÍ MIKROCIRKULACENA HORNÍCH KONČETINÁCH U DIABETIKŮ 1. TYPUPOMOCÍ LASER DOPPLERU


Skin Perfusion in Type 1 Diabetic Patients Measured in Upper Extremities by Laser DopplerFluxmetry

Background.
Diabetic microangiopathy is a very frequent complication of both types of diabetes mellitus.Detection of early microcirculation impairment may identify patients at high risk of severe complications and mayhave a great value for prevention of these complications. The aim of the study was to evaluate the skin microcircu-lation in upper extremities in Type 1 diabetic patients and in healthy volunteers with laser Doppler technique.Parameters of microcirculation were compared between these two groups and with diabetes control expressed byglycated hemoglobin, fructosamin and fasting glycaemia. Relationship between perfusion parameters, the age ofpatients and the duration of diabetes was analysed as well.Methods and Results. Thirty-eight Type 1 diabetic patients (18 men, 20 women) and twenty-six healthy persons(16 men, 10 women) were evaluated in this study. Differences of high statistical significance in many parametersof perfusion were found between these groups. A significant negative relationship was found between the percentageperfusion increase during postocclusive hyperaemia in forearm and HbA1c and fructosamine (r=-0,52, p

Key words:
laser Doppler fluxmetry, microangiopathy, IDDM, microcirculation.


Autoři: M. Prázný;  J. Škrha
Působiště autorů: III. interní klinika a Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 309-312
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Diabetická mikroangiopatie je častou komplikací onemocnění diabetes mellitus obou typů a jejínásledky mohou být velice závažné. Odhalení přítomnosti časných cévních změn může vést k identifikaci pacientůs vysokým rizikem vzniku mikroangiopatie a má velký význam pro prevenci vážných komplikací. Cílem studie bylovyšetření mikrocirkulace v kůži horních končetin u diabetiků 1. typu a kontrolní skupiny pomocí laser Dopplerovétechniky a porovnání parametrů perfuze mezi oběma skupinami vyšetřených osob a dále s kompenzací diabetuvyjádřenou glykovaným hemoglobinem HbA1c, fruktosaminem a bazální glykémií. Rovněž byl analyzován vztahmezi cévními změnami, věkem pacienta a délkou trvání onemocnění.Metody a výsledky. Bylo vyšetřeno 38 diabetiků 1. typu (18 mužů, 20 žen) a 26 zdravých kontrol (16 mužů, 10 žen).Statisticky vysoce významné rozdíly perfuze mezi diabetiky a kontrolami byly nalezeny v řadě parametrů. Připorovnání perfuze s kompenzací diabetu byla nalezena statisticky významná negativní závislost procentovéhovzestupu perfuze při reaktivní hyperémii předloktí na HbA1c (r=0,52, p

Klíčová slova:
laser Doppler, IDDM, mikroangiopatie, mikrocirkulace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se