STANOVENÍ INTRACELULÁRNÍCH MOLEKUL BUNĚKKREVNÍCH MALIGNIT PRŮTOKOVOU CYTOMETRIÍ


Detection of the Intracellular Molecules in Malignant Cells of HematopoieticOrigin by Flow Cytometry

Background.
Detection of membrane molecules by immunophenotypisation is a routine counterpart of thelaboratory tests which are needed for the complex diagnostic procedures of hematopoetic malignancies at present.The immunochemical detection of intracellular molecules is essential in such cases, where the expression of surfacemolecules on malignant cells is poor, or where the results of other diagnostic analyses are unequivocal (cases withectopic expression of other lineage-specific molecules and cases of biphenotypic leukemias).Methods and Results. We followed the procedure using 4% solution of paraformaldehyd in phosphate bufferedsaline for fixation of cells. Lysing solution G (Becton-Dickinson) was used for permeabilisation of cells to detectnuclear and cytoplasmatic molecules. The permeabilised cell suspension was than washed with 0,5% solution ofTween 20 in phosphate buffered saline. This simple and rapid procedure is readily available for the routine detectionof intracellular molecules. This approach is important for the diagnosis of hematopoetic malignancies.

Key words:
immunophenotypisation, flow cytometry, cytoplasmatic molecules, nuclear molecules.


Autoři: M. Toušková;  J. Krejsek
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové 1 Oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 305-308
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Průkaz membránových buněčných molekul pomocí imunofenotypizace patří v současnosti nedílnědo laboratorní diagnostiky krevních malignit. Imunochemický průkaz intracelulárních molekul je nezbytný v těchpřípadech, kdy je membránová výbava maligních buněk chudá, nebo pokud není výsledek průkazu membránovýchmolekul jednoznačný (např. ektopická exprese povrchových molekul jiné linie, nebo hybridní leukémie).Metod a výsledky. Pro stanovení nukleárních a cytoplazmatických molekul se nám osvědčila metodika používajícík fixaci buněk 4% roztok paraformaldehydu v pufrovaném fyziologickém roztoku, permeabilizace je zajišťovánalyzačním roztokem G (Becton Dickinson) a následným promýváním suspenze v pufrovaném fyziologickém roztokus přídavkem Tweenu 20. Tento jednoduchý postup jsme použili k průkazu intracelulárních molekul nutných prourčení liniové příslušnosti u všech námi dosud vyšetřených případů krevních malignit.

Klíčová slova:
imunofenotypizace, průtoková cytometrie, cytoplazmatické molekuly, jaderné molekuly.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se